lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Pludmales volejbola laukumu izveide Ventspilī (SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir pludmales volejbola laukumu izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils, Vasarnīcu iela 58 (kadastra numurs 2700 009 0604).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros aptuveni 1872 mplatībā plānots izbūvēt četrus volejbola laukumus, kas sadalīti pa divi. Starp abiem volejbola laukumu pāriem plānots izveidot  3-4 m augstu un 3m platu sadalošo veģetācijas joslu. Viena volejbola laukuma malā paredzēta vieta 200 skatītāju sēdvietu izvietošanai uz smilts pamatnes.

Paredzētā Darbība plānota Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11.panta 1)punkta a)apakšpunkts, 2)punkta a) un b)apakšpunkts, 21)a) un b)apakšpunkts, 3)punkta a), c), d) un e)apakšpunkts, 4.panta (1)daļas 2) punkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 11.punkta 12)apakšpunkts.

Olimpiskais centrs Ventspils SIA, : Sporta iela 7/9, Ventspils, LV – 3601.
21.07.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
21.08.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
20.10.2014
02.03.2016
09.11.2015 Olimpiskā centra ”Ventspils” Basketbola halles preses centrā, Sporta ielā 7/9, Ventspilī

17.02.2016. Birojā iesniegts papildināts pludmales volejbola laukuma izveides Ventspilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par aktuālo ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma versiju pludmales volejbola laukuma izveidei Ventspilī, Vasarnīcu ielā 58 (kadastra nr. 2700 009 0604) iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

IVN ziņojuma izstrādātājs : SIA „Firma L4”.

28.01.2015. Pieprasīta papildus informācija.

22.12.2015. Birojā iesniegts pludmales volejbola laukuma izveides Ventspilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Paziņojums par SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" pludmales volejbola laukuma izveides Ventspilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.  

Paziņojums  par ietekmes uz vidi novērtējuma SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” pludmales volejbola laukuma izveides Ventspilī, Vasarnīcu ielā 58 (kadastra nr. 2700 009 0604) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” pludmales volejbola laukumu izveides Ventspilī ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sabiedrības iespēju sniegt priekšlikumus.