lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecība

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Salacgrīvas novada, Limbažu novada, Saulkrastunovada, Carnikavas novada; Sējas novada, Ādažu novada, Inčukalna novada, Garkalnesnovada, Ropažu novada, Stopiņu novada, Salaspils novada, Ķekavas novada, Baldones novada, Iecavas novada, Bauskas novada; Babītes novada, Mārupes novada, Olaines novada, Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijās.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši LR Satiksmes ministrijas iesniegumam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnija „Rail Baltic 2” būvniecība ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības, kas savienos Baltijas valstis ar Polijas un pārējās ES dzelzceļa tīklu. Paredzētā darbība iekļauj:

 Rail Baltic 2 dzelzceļa līnija paredzēta kā elektrificēta divceļu līnija, kas paredzēta gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Rīgas pilsētā un Starptautiskajā lidostā „Rīga” ir paredzēts izbūvēt Rail Baltic starptautisko vilcienu pasažieru terminālu un Saulkalnē– multimodālu kravu termināli. Dzelzceļa pamattrases garums ir aptuveni 200 km. Projektētais dzelzceļa līnijas ātrums ir 240 km/h.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 9.punkts.

LR Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
24.10.2014
29.10.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
11.05.2015
03.05.2016
17.09.2015 Jaunmārupes mūzikas un mākslas skolā
16.09.2015 Salacgrīvas kultūras namā
11.03.2015 Garkalnes novada domē
10.03.2015 Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā
09.03.2015 Vangažu pilsētas kultūras namā Gaujas ielā 12, Vangažos
07.03.2015 Mārupes Kultūras namā
06.03.2015 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā
04.03.2015 Ulbrokas kultūras namā
03.03.2015 Bauskas kultūras centrā
02.03.2015 Salacgrīvas kultūras namā
02.03.2015 Limbažu novada pašvaldības Lielā zālē
27.02.2015 Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē
26.02.2015 Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā
25.02.2015 Brīvības ielā 266, Rīgā
24.02.2015 Olaines kultūras centrā
24.02.2015 Iecavas kultūras namā
23.02.2015 Salaspils novada domes Lielā zālē
23.02.2015 Sējas novada kultūras namā “Loja”
01.12.2015 Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē
30.11.2015 Ulbrokas vidusskolā, Vālodzēs Stopiņu novadā
30.11.2015 Garkalnes novada domē Lielā zālē, Brīvības gatvē 455 Rīgā
27.11.2015 Skultes kultūras integrācijas ce
26.11.2015 Iecavas vidusskolas zālē
26.11.2015 Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6 Zaķumuižā Ropažu novadā
25.11.2015 Salaspils novada domes zā
25.11.2015 Vangažu kultūras namā
24.11.2015 Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1, Elizabetes ielā 55 Rīgā
23.11.2015 Sējas novada kultūras namā “Loja”
23.11.2015 Olaines kultūras centrā
21.11.2015 Bauskas 2. vidusskolas zālē
21.11.2015 Mārupes Kultūras namā
20.11.2015 Ķekavas kultūras namā
19.11.2015 Salacgrīvas kultūras namā

 2016. gada 24. augusta Ministru kabineta rīkojums Nr. 467  "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu".

31.03.2016. Birojā iesniegta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

11.02.2016., 23.02.2016., 22.03.2016. Pieprasīta papildus informācija.

27.01.2016.Skaidrojoša informācija sabiedrībai par ietekmes uz vidi novērtējumu Rail Baltica projektam!

Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka šobrīd tiek veikta iesniegtā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma un saistītās ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentācijas izvērtēšana. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 17.panta (4)daļu, ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrības pārstāvji var vērsties ar rakstveida iesniegumiem ar priekšlikumiem un viedokli par izstrādāto ziņojumu. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros birojs ir saņēmis likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 17.panta (4)daļā paredzētos sabiedrības pārstāvju iesniegumus un tie ir izvērtēšanai un atbildes sniegšanai nosūtīti arī paredzētās darbības ierosinātājai (Satiksmes ministrijai). Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 17.panta (7)daļa noteic, ka paredzētās darbības ierosinātājs izvērtē iesniegtos priekšlikumus un viedokli, precizē ziņojumu, norādot, kā viedoklis ņemts vērā, un iesniedz ziņojumu birojā. Šobrīd norit darbs pie Birojā iesniegtā ziņojuma izvērtēšanas. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un iesniegtie iesniegumi tiek vērtēti kopskatā ar iesniegto ziņojumu, par ko Birojam ir jāsniedz atzinums.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma papildus alternatīvu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. 

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai pieejama šeit.

13.04.2015. Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 26.janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr.3-02/122 „Par pārrobežu ietekmi darbībai, kurai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra”, ar kuru konstatēta pārrobežu ietekme Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecībai, kurai ar Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 29.oktobra lēmumu Nr.487 piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Paziņojums pārrobežu ietekmes kontekstā par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.1panta nosacījumiem Lietuvas Republikai, Igaunijas Republikai un Polijas Republikai nosūtīts 2015.gada 5.februārī.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.