lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Lidlauka „JURMALA AIRPORT” darbības paplašināšana (SIA “SKY PORT”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Lidlauka darbības paplašināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Engures novada Smārdes pagasts, zemes vienībās ar kadastra Nr.9082 008 0173, Nr.9082 008 0280 un Nr.9082 008 0286

Īss paredzētās darbības raksturojums: Saskaņā ar iesniegumu, Darbības Vietā ir plānots veikt regulārus pasažieru, pasta un kravu pārvadājumus dienas, vakara un nakts stundās vienmērīgi visa gada garumā. Paredzētās darbības intensitāte plānota no 2800 līdz 5000 pacelšanās un tikpat nosēšanās epizodēm gadā, izmantojot civilās aviācijas gaisa kuģus. Ieniegumā norādīts, ka plānots vērtēt gan vispārējās aviācijas mazo gaisa kuģu, gan komercaviācijas gaisa kuģu skaita proporciju ietekmi uz vidi, gan  lidojumu skaita, intensitātes, virzienu, pacelšanās stāvumu u.c. trokšņu mazināšanas procedūru (tehnoloģiju) alternatīvas, kā arī paredzēto darbību plānots veikt, izmantojot jau esošo lidlauka infrastruktūru paredzētās darbības vietā

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4.panta (1)daļas 1) un 2)punkts, 7.pants, 14.1panta (1)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 10.punkts.

SKY PORT SIA, “Lidosta “Jūrmala””, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
29.01.2015
09.02.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
16.03.2015
10.10.2016
18.01.2016 Engures novada domē
13.01.2016 Tukuma novada domē


Engures novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmums "Par SIA "Sky Port" paredzētās darbības -lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšana - akceptēšanu" (prot.Nr.11 p.10) pieejams šeit.

Tukuma novada domes 2016.gada 24.novembra lēmums "Par SIA "Sky Port" paredzētās darbības -lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšana - akceptēšanu" (prot.Nr.16,22.§.pieejams šeit.

Ziņojums pieejams arī tīmekļa vietnē http://www.eirokonsultants.lv/Jurmala/.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi: SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1010, tālr.: 29209717, reģ. Nr. 40003403888).

19.09.2016. Birojā iesniegta papildus informācija lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai aktualizētajam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tā izvērtēšana.Paziņojums par papildus informācijas iesniegšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai.

26.08.2016. Ierosinātaja informējusi Biroju, ka ZIņojums tiks papildināts un lūgusi apturēt ziņojuma izvērtēšanu..

19.07.2016. Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas  iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

27.05.2016. Pieprasīta papildus informācija. 

04.04.2016. Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

Paziņojums par lidlauka darbības paplašināšanas lidostā „Jurmala Airport” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. 

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam lidlauka darbības paplašināšanai lidostā „JURMALA AIRPORT” pieejama šeit.

Paziņojums par lidlauka darbības paplašināšanas lidostā „JURMALA AIRPORT” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

 _________

*Saskaņā aar sniegto informāciju paredzētās darbības ierosinātājs kopš 2015. gada 22. oktobra – SIA „SKY PORT” (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.: 67621371, reģ. Nr. 50003733321).