lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošas naftas bāzes teritorijā (SIA "Aģentūra Latvijas ceļš")

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošas naftas bāzes teritorijā.
Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Daugavpils, Jelgavas iela 2a (kadastra numurs 0500 020 0501; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 020 0501).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Saskaņā ar iesniegumu, Paredzētās Darbības ietvaros  plānots paplašināt savu darbību, papildinot pārkrauto un uzglabājamo produktu nomenklatūru ar sašķidrinātās naftas gāzi (turpmāk – SNG). Šīs ieceres realizēšanai naftas bāzes teritorijā ir paredzēts izbūvēt SNG noliktavu ar nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu, kas spētu nodrošināt SNG noliešanu no dzelzceļa cisternām, SNG uzglabāšanu tvertnēs un SNG uzpildi autocisternās. Iecere paredz:

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  3.2, 4., 11., 13. un 141.pants, 2.pielikuma 3.punkta 3)apakšpunkts.

Aģentūra Latvijas ceļš SIA, Katrīnas dambis 14-105, Rīga, LV-1045
02.07.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
28.08.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
12.11.2015
10.03.2017
06.10.2015 Daugavpils pilsētas domē
30.03.2016 Daugavpils pilsētas domē

27.01.2017. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības - sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Patedzētās darbības ierosinātājs: SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” (reģistrācijas Nr. 51503025901) juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga, LV-1045, tālr. 65407612, e-pasts: office@daug.fuels.lv

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vidrūpe” reģ. Nr. 50103179671, Ķiršu iela 7-32, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

26.10.2016. Pieprasīta papildus informācija.

06.10.2016. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības - sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības - sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

15.07.2016. Pieprasīta papildus informācija.

13.05.2016. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības - sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības - sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Vidrūpe".

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecībai esošas naftas bāzes teritorijā Daugavpilī Jelgavas ielā 2a pieejama šeit.

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošas naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

_____________

* Saskaņā ar sniegto informāciju no 2016.gada 21.aprīļa SIA KU „Omega Holding” mainījis komersanta nosaukumu uz SIA "Aģentūra Latvijas ceļš".