lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecība – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) (VAS “Latvijas Valsts ceļi")

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecība – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova).

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rēzeknes novada (Ozolaines pagasts un Griškānu pagasts) administratīvā teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecība – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ar normālprofilu NP 10,5 ar 0,25m platām malas joslām, 1,50m platām nomalēm un ceļa klātnes platumu 10,50m. Jaunizbūvējamā apvedceļa posma garums orientējoši ir 12 – 13km. Apvedceļa trases sākuma novietne plānota autoceļu A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) un A15 Rēzeknes apvedceļš krustojuma aplī, šķērsojot autoceļus P55 Rēzekne – Dagda un V579 Rēzekne – Stoļerova – Kaunata, pieslēdzoties perspektīvajam autoceļa A12 Rēzekne – Ludza posmam. Ierosinātāja norāda, ka var tikt izskatītas iespējas daļēji izmantot esošos vietējos ceļus V563 Greiškāni – Sprūževa un V587 Staroščiki – Sprūževa.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1)punkts un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 11.2 punkts.

Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050
13.09.2016
03.10.2016
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
27.11.2017
18.03.2019
18.10.2017 Griškānu pagasta pārvaldē
19.07.2018 par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.
15.03.2018 Griškānu pagasta pārvaldē

05.02.2019. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts papildināts Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) papildinātā ietekmes uz vidi ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

08.11.2018. Pieprasīta papildus informācija.

21.09.2018. Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma izstrādātājs: Projektēšanas konsultatīvā firma AS „Ceļuprojekts” un vides konsultāciju birojs SIA „Enviroprojekts”.

Ziņojums pieejams interneta vietnē www.enviro.lv/Apvads

Paziņojums par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi ziņojuma atkārtotu sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecības – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojuma izstrādātājs: Projektēšanas konsultatīvā firma AS „Ceļuprojekts” un vides konsultāciju birojs SIA „Enviroprojekts”.  

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums pieejams www.enviro.lv/Apvads

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Rēzeknes pilsētas Dienvidu apvedceļa būvniecībai pieejama šeit.

Paziņojums par Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecība – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.