lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrāde un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšana Liepājā (SIA "eVan Group")

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru (atkritumu klase160802, 160803) pārstrāde un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšana.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:

Kapsēdes iela 3A (kadastra nr. 1700 015 0016), Kapsēdes iela 9/15 (kadastra nr. 1700 015 0018) Liepāja vai Brīvības iela 103 (kadastra nr. 1700 022 0081), Liepāja.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Saskaņā ar Ierosinātājas Iesniegumā sniegto informāciju Paredzētās darbības ievaros plānoti vairāki procesi:

Process Nr. 1. - izlietoto katalizatoru (atkritumu klase 160802), kas sākotnēji izmantoti sērskābes ražošanai, pārstrāde, izmantojot hidrometalurģijas procesu. Gadā plānots pārstrādāt 20 000 tonnas izlietoto katalizatoru (atkritumu klase 160802), plānots iegūt 1100 t vanādija pentoksīda (V2O5) gadā, kuru kā palīgmateriālu (rafinēšanas piedevu) plānots izmantot Procesā Nr.2., un 19 000 t silīcija dioksīda (SiO2) gadā. Kā palīgmateriālus Procesa Nr. 1. nodrošināšanai paredzēts izmantot 100 t/gadā skābeņsskābi, 50 t/gadā amonjaka, 60 t/gadā ūdeņraža peroksīda un 200 m3/gadā ūdens.

Process Nr. 2. – izlietoto katalizatoru (atkritumu klase 160802,160803) pārstrāde. Atbilstoši sniegtajai informācijai sākotnēji plānota izejvielu apdedzināšana rotējošās krāsnīs, bet pēc tam iegūtā materiāla, pievienojot palīgmateriālus, sakausēšana elektriskā loka krāsnīs. Rotējošajās krāsnīs veidojošās gāzes paredzēts savākt, putekļu atdalīšanai paredzēts uzstādīt ciklonu un maisu filtrus. Gadā plānots pārstrādāt 25 900 tonnas izlietoto katalizatoru, bet saražot 2000 t FeV50, 2000 t FeNiMo un 30 000 t CaO·Al2O3. Kā palīgmateriālus Procesa Nr. 2. nodrošināšanai paredzēts izmantot Procesā Nr. 1 iegūto V2O5 – 1100 t/gadā, CaO – 4000 t/gadā, Al (granulas) – 1500 t/gadā, FeSi 1500 t/gadā;

Process Nr. 3. - rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšana. Kā izejvielas šajā procesā paredzēts izmantot rūdas koncentrātu, kas atbilstoši Iesniegumā norādītajam satur, - Mo – 200 t/gadā, V - 500 t/gadā, W - 500 t/gadā, Ni - 1300 t/gadā, Ti - 600 t/gadā, Fe - 1000 t/gadā, Co - 200 t/gadā, Nb - 400 t/gadā), kaļķi 1000 t/gadā, alumīniju saturošas granulas 500 t/gadā, koksu 1000 t/gadā un metāllūžņus 1000 t/gadā. Gadā plānots saražot 5000 tonnas ferosakausējumu. Rūdas un metāllūžņu kausēšanas rezultātā veidosies aptuveni 2700 t/gadā izdedžu un sārņu.

Paredzētās Darbības nodrošināšanai kā kurināmo plānots izmantot elektroenerģiju un dabasgāzi (500 000m3/gadā). 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1) punkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 6., 14. un 141. punkts.

eVan Group SIA, Eksporta iela 10 - 120, Rīga, LV – 1045
13.09.2017
06.10.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
29.12.2017
10.10.2019
31.10.2017 Liepājas pilsētas pašvaldībā
30.08.2018 aunā Ostmala 2a, Liepāja

20.08.2019. Birojā iesniegta papildinformācija bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tā izvērtēšanaPaziņojums par SIA “eVan Group” ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojuma aktuālās redakcijas (2019. gada maijs) papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

26.07.2019. Pieprasīta papildus informācija.

14.05.2019. Birojā iesniegts bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “eVan Group” bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā precizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai. 

01.04.2019. Pieprasīta papildus informācija.

12.03.2019. Birojā iesniegts bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšanaPaziņojums par SIA “eVan Group” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē: www.environment.lv.

 21.12.2018. Pieprasīta papildus informācija.

10.10.2018. Birojā iesniegts bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “eVan Group” bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Paziņojums par SIA “eVan Group” bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam bīstamo atkritumu izlietoto katalizatoru pārstrādei un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanai Liepājā pieejama šeit.

Paziņojums par  SIA „eVan Group” paredzētās darbības - bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrādes un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas Liepājā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.