lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados (SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība  Dobeles un Tukuma novadu teritorijās.


Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 

1. Vēja elektrostaciju parka „Dobele”  iespējamā norises vieta: Dobeles novada teritorijā esošas zemes vienības ar kadastra Nr. 46600010001, 46600010004, 46600010006, 46600010008, 46600010009, 46600010024, 46600010025, 46600010026, 46600010027, 46600010039, 46600010040, 46600010045, 46600010046, 46600010051, 46600010065, 46600010068, 46600010073, 46600010079, 46600010090, 46600010091, 46600010092, 46600010093, 46600010098, 46600010112, 46600010126, 46600010147, 46600010190, 46600010192, 46600010226, 46600010337, 46600010382, 46600010421, 46600020001, 46600020002, 46600020003, 46600020005, 46600020007, 46600020008, 46600020009, 46600020011, 46600020012, 46600020013, 46600020014, 46600020017, 46600020018, 46600020019, 46600020020, 46600020021, 46600020022, 46600020023, 46600020024, 46600020025, 46600020027, 46600020028, 46600020034, 46600020036, 46600020037, 46600020038, 46600020039, 46600020040, 46600020041, 46600020042, 46600020043, 46600020044, 46600020045, 46600020046, 46600020047, 46600020048, 46600020049, 46600020050, 46600020051, 46600020052, 46600020058, 46600020059, 46600020060, 46600020061, 46600020063, 46600020070, 46600020071, 46600020074, 46600030008, 46600040009, 46600040011, 46600040012, 46600040014, 46600040016, 46600040020, 46600040021, 46600040033, 46600040037, 46600040040, 46600040041, 46600040044, 46600040060, 46600040061, 46600040068 un Tukuma novadā esošas zemes vienības ar kadastra Nr. 90480050024, 90480050086.

2. Vēja elektrostaciju parka „Pienava”  iespējamā norises vieta: Tukuma novadā  zemes vienības ar kadastra Nr. 90480010004, 90480010006, 90480010008, 90480010043, 90480010133, 90480010139, 90480010141, 90480010154, 90480010156, 90480010200, 90480010202, 90480010205,  90480010206, 90480010209, 90480010212, 90480010235, 90480010241, 90480010365, 90480010390, 90480040077, 90480050001, 90480050005, 90480050014, 90480050015, 90480050016, 90480050017, 90480050019, 90480050024, 90480050025, 90480050026, 90480050027, 90480050028, 90480050031, 90480050032, 90480050035, 90480050037,  90480050038, 90480050041, 90480050044, 90480050045, 90480050049, 90480050054, 90480050056, 90480050062, 90480050065, 90480050066, 90480050067, 90480050068, 90480050069, 90480050070, 90480050072, 90480050077, 90480050078, 90480050079, 90480050085, 90480050090, 90480050091, 90480050093, 90480050098, 90480050113, 90480050125, 90480050126, 90480050127, 90480050136, 90480050143, 90480050145, 90480050150, 90480050170, 90480050218, 90480050223, 90480050231, 90480050235, 90480050236, 90680030036, 90680030066, 90680030256, Dobeles novadā zemes vienības ar kadastra Nr. 46600010110, 46600010011, 46600010025, 46600010026, 46600010076, 46600010092, 46600010098, 46600010109, 46600020002, 46600020047, 46600020048, 46600020051, 90480050011, 90480050128.

 Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzēts izbūvēt vēja elektrostaciju parku „Pienava un „Dobele” Tukuma un Dobeles novadu teritorijās.  Vēja elektrostaciju parkā „Dobele”  ir plānots uzstādīt 32 vēja elektrostacijas, savukārt vēja elektrostaciju parkā „Pienava” - 28 vēja elektrostacijas. Norādītais vēja elektrostaciju skaits ir indikatīvs un vērtējams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1) un 4)punkts, 7.pants, 14.1panta (1), (7), (8)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.punkta 1) un 2)apakšpunkts.

Dobele Wind SIA, Pienava Wind SIA, Kaļķu iela 7, Rīga, LV-105
29.12.2016
11.01.2017
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
24.11.2017
11.07.2019
30.10.2017 Dobeles novada pašvaldība
30.10.2017 Džūkstes kultūras namā
07.09.2018 Dobeles novada pašvaldībā
07.09.2018 Džūkstes kultūras namā

25.06.2019. Iesniegta papildus informācija – papildinājums ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 4.pielikumam, pieejams http://www.environment.lv/lv/jaunumi/aktualie-ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn-un-sabiedriskas-apspriesanas/sia-pienava-wind-un-sia-dobele-wind

17.06.2019. Pieprasīta papildus informācija.

16.05.2019. Birojā iesniegta SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind" ietekmes uz vidi novērtējuma papildināta ziņojuma redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

1.03.2019. Pieprasīta papildus informācija.

22.01.2019. Birojā iesniegts vēja elektrostaciju parka “Dobele” Dobeles novada Dobeles pagastā un vēja elektrostaciju parka “Pienava” Tukuma novada Džūkstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “Pienava Wind” un SIA “Dobele Wind” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Dobele” Dobeles novada Dobeles pagastā un vēja elektrostaciju parka “Pienava” Tukuma novada Džūkstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecībai Dobeles un Tukuma novados pieejama šeit.

2018. gada 27. aprīļa Lēmums Nr. 5-02/3 par grozījumiem 2017. gada 24. novembra izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecībai Dobeles un Tukuma novados pieejams šeit.

Skaidrojoša Biroja atbildes vēstule uz Dobeles iedzīvotāju 2017.gada 9.novembra vēstuli pieejama šeit. 

Paziņojums par vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.