lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai (SIA „Alūksnes putnu ferma”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Īpašums "Putni" (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums:

  • Paredzētā Darbība ir izmaiņas esošajā SIA "Alūksnes putnu ferma" darbībā. Paredzētās darbības ietvaros paredzēts izbūvēt papildus novietnes mājputnu audzēšanai, vienlaicīgi paredzot 465 000 mājputnu (dējējvistu ) audzēšanu, palielinot esošo mājputnu vietu skaitu par 220 000, un palielināt saražotās produkcijas vistu olu apjomu no 60 miljoniem olu līdz 150 miljoniem olu gadā.
  • Darbības nodrošināšanai jaunajos cehos paredzēts izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru - ūdensapgādes, elektroapgādes un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas sistēmas. Iesniegumā norādīts, ka Paredzētās Darbības nodrošināšanai būs nepieciešama papildus (jauna) urbuma izveidošana. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1) punkts, 5) punkta a) apakšpunkts, 1. pielikuma "Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams" 23.punkta 2) apakšpunkts.

Alūksnes Putnu Ferma SIA, Slokas iela 130A k-1-59, Riga, LV-1067
11.10.2017
09.11.2017
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
11.11.2019
30.11.2017 “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā
17.05.2018 “Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

24.09.2019. Birojā iesniegta SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Alūksnes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

Ziņojuma sagatavotājs: "AS LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS", reģ. Nr. 40003475890; adrese: Maskavas iela 240 - 3, Rīga, LV-1063.

Ziņojums pieejams arī SIA "Alūksnes putnu ferma" tīmekļvietnē www.apf.lv

08.03.2019. Pieprasīta papildus informācija.

25.02.2019. Birojā iesniegta SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Alūksnes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.


17.01.2019. Pieprasīta papildus informācija.

06.12.2018. Birojā iesniegta SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Alūksnes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

10.08.2018. Pieprasīta papildus informācija.

29.06.2018. Birojā iesniegta SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Alūksnes putnu ferma" mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par SIA "Alūksnes putnu ferma" paredzētās darbības - mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanas īpašumā "Putni" Ziemera pagastā Alūksnes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA "Alūksnes putnu ferma" paredzētās darbības - mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanas īpašumā "Putni" Ziemera pagastā Alūksnes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.