lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu grants - smilts ieguve Slampes pagastā

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu – grants - smilts ieguve zemes īpašumā “Efejas” Slampes pagastā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Zemes īpašums “Efejas”, Slampes pagasts, Tukuma rajons.

Īss paredzētās darbības raksturojums: zemes īpašums “Efejas” 19,1ha platībā plāno ierīkot grants - smilts ieguves laukumu, iegūstot līdz 240000m3grants – smilts gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Garkalnes Grants SIA, Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV - 2137
22.11.2005
01.12.2005
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
17.01.2006
15.08.2006
05.10.2006
28.07.2006 Slampes Kultūras pilī