lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ķekavas apvedceļa būvniecība

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 10.8km līdz 23,4km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība, lai novirzītu tranzīta satiksmi un uzlabotu satiksmes drošību Ķekavā un kopumā uz valsts galvenā autoceļa A7. Ceļš paredzēts kā A1 kategorijas ātrsatiksmes ceļš – starptautiskas nozīmes autoceļš.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgas rajons Ķekavas pagasts.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts, saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un 1.pielikuma 11.punktu (jaunbūvējamas automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi).

Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050
22.07.2004
02.08.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
06.03.2006
17.07.2006
03.10.2006
14.06.2006 Ķekavas pagasta padomē