lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Aizsprosta – regulatora atjaunošana uz Jašas upes

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir aizsprosta - regulatora atjaunošana.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Jašas upe, Kastīres ciemats, Rušonas pagasts, Preiļu rajons.

Rušonas pagasta padome, Aglonas iela 1, Rušona, Preiļu rajons
22.06.2004 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
09.07.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
07.03.2005
25.05.2006
09.08.2006
09.12.2004 Preiļu rajons, Rušonas pagasta padome
20.04.2006 Riebiņu novada Rušonas pamatskolā aktu zāles telpās Liepu ielā 5a, Kastīrē