lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Nobarojamo cūku kompleksa “Avoti” izveide (SIA “Baltic Agro Contractor”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir SIA “Baltic Agro Contractor” cūku audzēšanas kompleksa būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: cūku audzēšanas kompleksa būvniecībai tiek piedāvāta vieta “Avoti” Īles pagastā, Dobeles rajonā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: rekonstruējot bijušo liellopu fermu, paredzēts izveidot nobarojamo cūku kompleksu ar 7450 vietām cūkām, gadā nobarojot līdz 30000 cūkām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.(3) punkts, t.i., cūku intensīvās audzēšanas kompleksi ar vairāk nekā 3000 vietu cūkām, kuru masa ir lielāka par 30 kilogramiem.

BALTIC AGRO CONTRACTOR SIA, „Ošlejas”, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3717
29.09.2005
11.10.2005
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
16.12.2005
13.04.2006
01.08.2006
24.03.2006 Īles pagasta "Tautas namā"