lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ferosakausējumu ražotnes izveide (SIA" Albarons")

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir feromangāna un ferosilikomangāna sakausējumu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Jūrmalā, Fabrikas ielā 2, zemes gabalā “Sloka 7110” vai Rīgā, Kroņu ielā 23b.
Albarons SIA, Kr. Barona ielā 130, Rīgā, LV - 1020
11.10.2004
15.10.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
16.12.2004
05.12.2005
12.06.2006
14.10.2005 Skolas ielā 13, Slokā