lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguves lauku paplašināšana Getliņu purvā (SIA “ Florabalt”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kūdras ieguves lauku paplašināšana Salaspils pilsētas lauku teritorijas Getliņu purvā. Kopējā plānotā kūdras ieguves lauka platība pēc paplašināšanas – 157,4 ha. Kopējais plānotais kūdras ieguves apjoms – apmēram 1,6milj m3.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Getliņu purvs, Salaspils pilsētas lauku teritorija, Rīgas rajons.

Paredzēta frēzkūdras un grieztās sūnu kūdras ieguve. Derīgo izrakteņu ieguves realizācijai nepieciešama gruntsūdens līmeņa pazemināšana.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts, saskaņā ar sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultātiem.

Florabalt SIA, “Liepas-1”, Valle, Aizkraukles raj., LV - 5106
28.01.2005 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
14.02.2005
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
12.04.2005
16.12.2005
13.04.2006
21.11.2005 Līvzemes ielā 8, Salaspilī