lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecība (SIA “Starteris)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir SIA “Starteris” cūku audzēšanas kompleksa būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Talsu rajona Ģibuļu pagasta “Brīvniekos” (kadastra Nr. 8854-008-0160).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts izveidot cūku audzēšanas kompleksu 6500 cūkām, pavisam nobarojot līdz 20000 cūkām gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.(3) punkts, t.i., cūku intensīvās audzēšanas kompleksi ar vairāk nekā 3000 vietu cūkām, kuru masa ir lielāka par 30 kilogramiem un 900 vietām sivēnmātēm.

STARTERIS SIA, „Brīvnieki”, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3297
15.04.2005
19.05.2005
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
07.07.2005
06.01.2006
07.04.2006
28.11.2005 Skolas ielā 2, Pastendē