lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku audzēšanas kompleksa būvniecība (SIA “Kurzemes bekons”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir SIA “Kurzemes bekons” cūku audzēšanas kompleksa būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: cūku audzēšanas kompleksa būvniecībai tiek piedāvāta vieta “Smaidas” Liepājas rajona Vaiņodes pagastā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts izveidot jaunu cūku audzēšanas kompleksu ar maksimālo ietilpību 11520 cūkām, tai skaitā 1500 sivēnmātēm. Kompleksā gadā tiek plānoti ~2,6 ražošanas cikli – pavisam nobarojot 30000 cūku gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.(3) punkts, t.i., cūku intensīvās audzēšanas kompleksi ar vairāk nekā 3000 vietu cūkām, kuru masa ir lielāka par 30 kilogramiem un 900 vietām sivēnmātēm.

Kurzemes bekons SIA, Ganību ielā 1/3, Liepājā, LV - 3401
03.05.2005
17.05.2005
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
07.07.2005
13.10.2005
13.02.2006
02.06.2005 Vaiņodes pagasta padomē
15.09.2005 Vaiņodes pagasta padomē