lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Latgales ātrsatiksmes autoceļa posms Koknese - Pļaviņas

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts – A1 kategorijas Latgales ātrsatiksmes autoceļa posma Koknese – Pļaviņas būvniecība. 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Aizkraukles rajona Aiviekstes, Klintaines un Kokneses pagastos.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma 11.punkts (jaunbūvējamas automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi).
Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050
10.03.2004
17.03.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
05.05.2005
27.10.2005
31.01.2006
15.04.2005 Klintaines pagasta padomē
15.04.2005 Aiviekstes pagasta padomē
14.04.2005 Kokneses pagasta padomē
27.09.2005 Aiviekstes pagasta padomē
27.09.2005 Kokneses pagasta padomē