lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izveide

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izveide, lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas rezultātā savākto radioaktīvo atkritumu apglabāšanu.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: “Kalniņi”, Baldone, Rīgas raj., LV-2125.


LR Vides ministrija Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra, Miera iela 31, Salaspils, LV-2169
05.08.2004
12.08.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
05.11.2004
22.07.2005
09.12.2005
30.09.2004 Daugavas iela 2, Baldone
13.06.2005 Daugavas iela 2, Baldone