lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Naftas produktu termināla būvniecība Liepājā (SIA “LIEPAJA OIL TERMINAL”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir naftas produktu pārkraušanas termināla būvniecība Liepājā, Liepājas ostas Tosmāres kanāla piestātnēs Nr.9 un Nr.10. Kopējais pārkraujamo naftas produktu apjoms – 400000 tonnu/gadā, kopējais rezervuāru parka tilpums – 45000m3.
LIEPAJA OIL TERMINAL SIA, Sliežu iela 7/1, Liepāja, LV-3405
11.02.2004 Liepājas reģionālā vides pārvalde
17.02.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
06.04.2004
03.08.2005
05.12.2005
19.03.2004 Sliežu ielā 4, Liepājā
16.07.2005 Lazaretes ielā 8, Liepājā
14.06.2005 Brīvības ielā 39, Liepājā