lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku intensīvās audzēšanas kompleksa izveide Jaunbērzes pagasta “Ošlejās”

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir SIA “Latvi Dan Agro” cūku intensīvās audzēšanas kompleksa izveide, nodrošinot cūku nobarošanas procesa pilnu apriti. Projekts paredz izveidot cūku intensīvās audzēšanas kompleksu, turot un pavairojot tajā līdz 2000 sivēnmātēm, kuras nodrošinātu līdz 46000 nobarojamo cūku gadā.
Latvi Dan Agro SIA, „Ošlejas”, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
02.12.2003
12.12.2003
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
02.03.2004
18.03.2005
09.09.2005
23.02.2004 Jaunbērzes pagasta kultūras namā
18.02.2005 Jaunbērzes pagasta kultūras namā