lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Naftas produktu pārkraušanas terminālis Ventspilī (SIA “Ventall Termināls”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir naftas produktu pārkraušanas termināļa būvniecība Ventspilī.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Ventspils, Dzintaru ielā 66.

Ventall Termināls SIA, Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602
20.09.2004
29.09.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
10.11.2004
05.05.2005
08.09.2005
29.03.2005 Dārza ielā 2, Ventspils