lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligons

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Vidusdaugavas reģionā sadzīves atkritumu apstrādes iekārta (poligons).

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:

LR Vides ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
27.04.2004
28.04.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
22.07.2004
28.02.2005
09.06.2005
08.02.2005 taburaga pag. padomē
07.02.2005 Aiviekstes pag. PII “Jumītis” (Kriškalni)
07.02.2005 Madonas raj. Kalsnavas pag. padom
07.02.2005 Jēkabpils raj. Mežāres pag. padomē