lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Azbestu saturošo atkritumu poligons

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir azbestu saturošo atkritumu poligona izveide. Poligona ierīkošanai nepieciešamā kopējā platība ir 2,01 ha, paredzētais , paredzētais noglabājamo atkrituma daudzums – 12000 tonnu gadā, poligona darbības laiks 15 gadi.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:

BO valsts SIA “Vides projekti”, Pils iela 17, Rīga, LV-1050
10.05.2004
20.05.2004
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
15.07.2004
30.12.2004
30.03.2005
30.06.2004 Brocēnu novada domes zālē
29.06.2004 Stalbes pagasta padomē
28.06.2004 Demenes pagasta kultūras namā
07.12.2004 Stalbes pagasta padomē
26.11.2004 Brocēnu novada domes zālē
25.11.2004 Demenes pagasta kultūras namā