lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ziemeļvidzemes atkritumu apglabāšanas poligons

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons Ziemeļvidzemes reģionā. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona iespējamās atrašanās vietas:

  • Kauguru pagasts “Bāle”;
  • Kocēnu pagasts “Slazdi”;
  • Kocēnu pagasts “Vārnas”;
  • Stalbes pagasts “Daibe”.

 


Vides projekti Valsts SIA, Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006
03.09.1998
17.09.1998
Arnolds Lukšēvics, 67770802; 29542381
23.09.1998
31.03.1999
05.08.1999
02.11.1998 Stalbes pagasta padomē
11.09.1998 Valmieras reģionālajā vides pārvaldē
21.10.2018 Valmieras reģionālajā vides pārvaldē