lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons Ventspils reģionā. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona iespējamās atrašanās vietas:

Ventspils pilsētas dome, ūras ielā 36, Ventspils, LV-3600
28.09.1998
06.10.1998
Arnolds Lukšēvics, 67770802; 29542381
04.12.1998
21.07.1999
24.08.1999
23.10.1998 Vārves pagasta padomē
23.10.1998 Piltenes pilsētas domē
18.06.1999 Vārves pagasta padomē
18.06.1999 Piltenes pilsētas domē