lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Liepājas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons Liepājas reģionā. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona iespējamās atrašanās vietas:

 

Liepājas pilsētas pašvaldība,
20.01.1999
20.01.1999
Arnolds Lukšēvics, 67770802; 29542381
26.02.1999
16.08.1999
22.11.1999
10.02.1999 Liepājas pilsētas domē
15.07.1999 Liepājas pilsētas domē
Pašvaldības akcepts:Grobiņas pagasta padome (16.12.1999 sēdes protokola izraksts Nr.13) nolēma atļaut būvēt Liepājas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Grobiņas pagasta teritorijā zemes gabalā "Ķīvītes"