lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Liepājas Karaostas kanāla piesārņoto nogulumu deponēšanas vietas izveide

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Liepājas Karaostas kanāla piesārņoto nogulumu deponēšanas vietas izveide.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (SEZ), Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401
17.12.1998
11.01.1999
Arnolds Lukšēvics, 67770802; 29542381
26.02.1999
09.09.1999
30.11.1999
13.09.1999 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē
Pašvaldības akcepts:Liepājas pilsētas domes Patstāvīgā pilsētas saimniecības un attīstības komiteja (16.12.1999 sēdes protokols Nr. 25) nolēma atbalstīt Karaostas kanāla piesārņotās grunts deponēšanas vietas norobežojošās sienas projekta realizāciju