lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Gājēju un veloceliņa, viesu nama un atpūtas kompleksa būvniecība Jūrmalā

IVN statuss: PabeigtsIetekmes uz vidi novērtējuma objekts ir gājēju un veloceliņa, viesu nama un atpūtas kompleksa būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Jūrmala, zemes gabals „Vaivari 1310” (kadastra Nr.1300 017 1310 un Nr.1300 517 1305) un Vakara iela (posmā zemes gabals „Alkšņu iela 1229”–Rīgas jūras līcis) (kadastra Nr.1300 017 1229).

 Īss paredzētās darbības raksturojums: kopējais darbības apjoms paredz betona bruģakmens gājēju un veloceliņa izbūvi 480m garumā ar kopējo platumu 3,5m; viesu nama un atpūtas kompleksu paredzēts būvēt 2 stāvos ar 4 viesu numuriem un ekspluatējamu jumta terasi, apbūves laukumu paredzot 400m2, būvapjoms – 2500m3, pie viesu nama paredzēts izbūvēt betona bruģakmens autostāvvietu 5 automašīnām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13. un 14.pants.
Fiziska persona
11.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
16.11.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
25.01.2012
20.06.2013
27.09.2012 Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā

30.04.2013. Birojā iesniegta viesu nama un apvienota gājēju un veloceliņa izbūves Jūrmalā, zemes gabalā „Vaivari 1310 ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā versija un uzsākta tā izvērtēšana.

Paziņojums par viesu nama un apvienota gājēju un veloceliņa izbūvi Jūrmalā, zemes gabalā „Vaivari 1310 ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

24.01.2013. Pieprasīta papildus informācija. 

29.11.2012. Birojā iesniegta viesu nama un apvienota gājēju un veloceliņa izbūves Jūrmalā, zemes gabalā „Vaivari 1310 ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā versija.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojis konsultants Valdis Felsbergs, tālr. 29277744.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties interneta vietnē www.eiroprojekts.lv/vaivari .*

Paziņojums par viesu nama un apvienota gājēju un veloceliņa izbūvi Jūrmalā, zemes gabalā „Vaivari 1310" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

_______ 

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.