lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Tukuma lidostas darbības paplašināšana (SIA „Tukums Airport”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir lidlauka „Tukums Jūrmala” darbības paplašināšana.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:

„Lidosta Tukums”, Smārdes pagasts, Engures novads, kadastra Nr.9082 008 0173, „Lidlauks Tukums”, Smārdes pagasts, Engures novads, kadastra Nr.9082 008 0112.

Īss paredzētās darbības raksturojums:   lidostas darbības paplašināšanas ietvaros plānots nodrošināt regulārus pasažieru pārvadājumus un palielināt pārvadājumu skaitu līdz 3000 pacelšanās/nosēšanās reizēm gadā. Atbilstoši paredzētās darbības ierosinātājas prognozēm, daļu no plānotajiem  reisiem gadā veidotu regulārie lidojumi, daļu – čarterlidojumi. Lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās ir plānota laika posmā no 6 rītā līdz 24 vakarā, t.i. – galvenokārt dienas un vakara stundās (85% dienas stundās un 10% vakara stundās), atsevišķi lidojumi (5%) paredzēti arī laika periodā no 23.00 – 24.00, kas ir pieskaitāma nakts stundām. Vidēji dienā nav paredzēti vairāk kā 8 lidaparātu uzņemšanas un pacelšanās gadījumi.

Pacelšanās un nolaišanās trajektorijas paredz, ka lidaparātu uzņemšanai lidostā un izlidošanai no lidostas tiks izmantota gaisa telpa 4 koridoros, t.i. – divos alternatīvos virzienos atkarībā no lidojuma apstākļiem, - pacelšanās un nolaišanās trajektorija dienvidaustrumu virzienā no lidostas, pāri Smārdes lauku teritorijai un autoceļam A10 Rīga-Ventspils, kā arī alternatīvā pacelšanās un nolaišanās trajektorija ziemeļrietumu virzienā no lidostas pāri Tukuma pilsētas austrumu daļai. Tiek prognozēts aptuveni vienāds pacelšanās un nolaišanās trajektoriju izmantojuma sadalījums.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
 sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 1) un 3)punkts, 8.pants, 11.panta 1)punkta a), e), f)apakšpunkts, 2)punkta e)apakšpunkts, 3)punkta a), c) un d)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 1.pielikuma 10.punkts, 2.pielikuma 3.punkta 8)apakšpunkts.
TUKUMS AIRPORT SIA, Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002
09.01.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
20.02.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
12.06.2012
12.12.2014
09.05.2012 Tukuma novada domē, Talsu ielā 4, Tukumā
10.04.2014 Tukuma novada domē
09.04.2014 Smārdes pamatskolas jaunajā zālē
06.08.2013 Tukuma novada domē
05.08.2013 Smārdes pamatskolas jaunajā zālē
02.10.2012 Tukuma novada domē
01.10.2012 Smārdes pamatskolas jaunajā zālē

20.10.2014. Birojā iesniegti papildinājumi SIA “Tukums Airport” Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcijai un uzsākta to izvērtēšana.

04.09.2014., 03.10.2014., 14.10.2014.  Pieprasīta papildus informācija.

13.08.2014. Birojā iesniegti papildinājumi SIA “Tukums Airport” Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcijai un uzsākta to izvērtēšana.

25.07.2014. Pieprasīta papildus informācija.

17.06.2014. Birojā iesniegta SIA “Tukums Airport” Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

17.12.2013. Ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam tā papildināšanai. 

20.09.2013. Birojā iesniegta SIA “Tukums Airport” Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi: SIA “Latekoil”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties internetvietnē: www.eiroprojekts.lv/lidlauks.

Paziņojums par Tukuma lidostas darbības paplašināšanas papildinātā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

13.02.2013. Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (4) daļu Birojs SIA “Tukums Airport” ir uzdevis novērst nepilnības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 17.pantam nodrošināt tā atkārtotu sabiedrisko apspriešanu.

12.12.2012. Birojā iesniegta SIA “Tukums Airport” Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA “Tukums Airport” Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegšanu Birojā.

Paziņojums par Tukuma lidostas darbības paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Pieejami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma  sabiedrisko apspriešanu protokoli:

____________________ 

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.