lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Latgales autoceļa posms P32-Koknese [10.12.2001]
Rēzeknes pilsētas pazemes ūdensgūtnes ierīkošana un ūdens sagatavošana centralizētajai dzeramā ūdens apgādei [28.11.2001]
Autoceļa A1 jaunais trases posms Lilaste-Skulte [07.11.2001]
Augstsprieguma elektropārvades līnijas būvniecība no Ķeguma HES līdz apakšstacijai "Stelpe" [10.10.2001]
Malienas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons [15.08.2001]
Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons [01.07.2001]
Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons [01.07.2001]
Bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārta [18.06.2001]