lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Naftas produktu termināls Daugavgrīvā [06.12.2002]
Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība [16.11.2002]
Jelgavas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons [30.10.2002]
Mazuta rezervuāra parks Ventspilī (AS “Ventbunkers” ) [23.10.2002]
Ventspils pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība [25.09.2002]
Bīstamo atkritumu savākšanas stacijas izveide [09.09.2002]
Rīgas TEC – 1 rekonstrukcija [01.08.2002]
Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons [29.07.2002]