lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Mērsraga ostas Ziemeļu mols [08.12.2004]
Piejūras reģiona sadzīves atkritumu poligons [25.10.2004]
Salaspils kodolreaktora likvidēšana un demontāža [03.09.2004]
Skultes ostas Dienvidu mols [16.07.2004]
Naftas produktu rezervuāru parka paplašināšana (A/S “BLB Baltijas Termināls”) [28.05.2004]
Jaunas celulozes rūpnīcas būvniecība [14.05.2004]
Minerālmēslu noliktavu izveide Rīnūžos (SIA “Alpha Osta”) [06.04.2004]
Naftas produktu termināla būvniecība Kundziņsalā (SIA “Naftas serviss”) [09.03.2004]