lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izveide [09.12.2005]
Naftas produktu termināla būvniecība Liepājā (SIA “LIEPAJA OIL TERMINAL”) [05.12.2005]
Cūku intensīvās audzēšanas kompleksa izveide Jaunbērzes pagasta “Ošlejās” [09.09.2005]
Naftas produktu pārkraušanas terminālis Ventspilī (SIA “Ventall Termināls”) [08.09.2005]
Rīgas termoelektrostacijas TEC - 2 ražotnes rekonstrukcija [21.06.2005]
Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligons [09.06.2005]
Azbestu saturošo atkritumu poligons [30.03.2005]