lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Autoceļš V1222 Nīca – Otaņķi - Grobiņa [30.11.2006]
Derīgo izrakteņu grants - smilts ieguve Slampes pagastā [05.10.2006]
Ķekavas apvedceļa būvniecība [03.10.2006]
Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ape” [18.09.2006]
Aizsprosta – regulatora atjaunošana uz Jašas upes [09.08.2006]
Nobarojamo cūku kompleksa “Avoti” izveide (SIA “Baltic Agro Contractor”) [01.08.2006]
Ferosakausējumu ražotnes izveide (SIA" Albarons") [12.06.2006]
Derīgo izrakteņu atradnes “Ceļinieki” paplašināšana [09.05.2006]
Kūdras ieguves lauku paplašināšana Getliņu purvā (SIA “ Florabalt”) [13.04.2006]
Cūku audzēšanas kompleksa “Brīvkalni” būvniecība (SIA “Starteris) [07.04.2006]
Cūku audzēšanas kompleksa būvniecība (SIA “Kurzemes bekons”) [13.02.2006]
Latgales ātrsatiksmes autoceļa posms Koknese - Pļaviņas [31.01.2006]