lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Birži – Miķelāni” (SIA “Jēkabpils Dolomīts”) [31.10.2007]
Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lauce” (SIA “Vējzaķusala zemgale") [22.10.2007]
Cūkkopības kompleksa būvniecība Ģibuļu pagastā (SIA “Starteris”) [08.10.2007]
Dolomīta ieguve atradnē "Purmales" Iecavas pagastā ( SIA "Dialtek") [28.09.2007]
Autoceļš A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte rekonstrukcija [23.08.2007]
Cementa rūpnīcas būvniecības (SIA “Cemex”) [09.07.2007]
Agrocelulozes papīra un bioenerģijas ražošana Umurgas pagastā (SIA “Barība 2002”) [18.06.2007]
Pļaviņu hidroelektrostacijas rezerves (avārijas) pārgāznes būvniecība [14.05.2007]
Autoceļa A4 Rīgas apvedceļa (Baltezers – Saulkalne) rekonstrukcija [12.03.2007]
Dolomītu ieguve Salenieku dolomītu atradnē [20.02.2007]
Latgales autoceļa posma Pļaviņas - Jēkabpils (Jēkabpils apvedceļa) būvniecība [08.02.2007]