lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Cūku audzēšanas komplekss “Apriķi Bacon” un “Apriķi Breeding” (SIA “NYGAARD INTERNATIONAL”) [04.12.2008]
Rīgas termoelektrostacijas TEC - 2 ražotnes rekonstrukcija (2.kārta) [24.11.2008]
Naftas produktu termināļa rekonstrukcija (SIA “WOODISON TERMINAL”) [10.11.2008]
Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “ Stradiņi” Varakļānu pagastā (AS “Latvijas valsts meži” ) [05.11.2008]
Cūkkopības kompleksa būvniecība Zantes pagastā (SIA “Starteris”) [15.10.2008]
Jauna cūkkopības kompleksa izveide Mežāres pagastā (SIA “CMC Ozoli”) [14.10.2008]
Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lilaste II” (SIA “Binders”) [12.09.2008]
Dolomītu ieguve dolomītu atradnē “Lauce” zemes gabalos „Sīļi” un "Pelši" (SIA “Garkalnes grants”) [26.08.2008]
Autoceļš A8 Rīga - Jelgava -Lietuvas robeža (Meitene) rekonstrukcija (VAS “Latvijas valsts ceļi") [19.08.2008]
Automaģistrāles (Brīvības ielas dubliera) būvniecība no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai [30.07.2008]
Baltezera rietumu apvedceļa būvniecība un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži - Lilaste (no 6.3 km līdz 21.05 km) rekonstrukcija [16.07.2008]
Cūkkopības kompleksa paplašināšana Īslīces pagastā (SIA “ Gaižēni”) [29.05.2008]
Ģipšakmens ieguve ģipšakmens atradnē “Zvejnieki” (SIA “ Saint - Gobain celtniecības produkti”) [25.04.2008]
Nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa izveide ( SIA “Lauberes bekons”) [17.03.2008]
Kūdras ieguve Rucavas pagastā (SIA “Ziegler Rucava”) [05.03.2008]