lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Dolomītu ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Dutkas” (SIA “REGGA DOLOMĪTS”) [23.11.2009]
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Vijas” (SIA „VEDA”) [20.11.2009]
Autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecība [06.11.2009]
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Dārzciems 2” (SIA “LOMARO”) [12.10.2009]
Naftas pārstrādes rūpnīcas izveide (SIA “Euro Oil Refinery”) [07.10.2009]
Rīgas dzelzceļa tīkla, staciju un savienojošo sliežu ceļu rekonstrukcija Rīgas Brīvostas apkalpošanai, stacijas “Bolderāja” rekonstrukcija un stacijas “Bolderāja – 2” izveide (VAS “Latvijas Dzelzceļš) [10.09.2009]
Kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnes „Drabiņu purvs” teritorijā (SIA „Laflora”) [01.09.2009]
Cūkkopības kompleksa izveide Sesavas pagastā (SIA “Latagro”) [25.05.2009]
Cūkkopības kompleksa izveide Brunavas pagastā (SIA “TUNKŪNI”) [13.05.2009]
Sliežu ceļa atjaunošana dzelzceļa posmā Indra - valsts robeža (VAS “Latvijas Dzelzceļš) [30.04.2009]
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē ”Mazsili” (IU ”Sijāts”) [22.04.2009]
Dolomītu ieguve dolomītu atradnē “Pērtnieki” (SIA “Vlakon”) [15.04.2009]
Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas pārvalde) [24.03.2009]
Alumīnija lūžņu pārstrāde (pārkausēšana) (SIA „Dīlers”) [05.03.2009]
Šķidrā koagulanta ražotnes būvniecība (SIA ”ALLAT un VL”) [16.02.2009]
Golfa laukuma kompleksa būvniecība (SIA “Incom Network Rīga”) [30.01.2009]
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Dārzciema dolomīts” (SIA “Dārzciema dolomīts”) [22.01.2009]
Autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Inčukalns – Rīdzene rekonstrukcija ( VAS “Latvijas valsts ceļi”) [08.01.2009]