lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Sapropeļa ieguve Ludzas rajona Isnaudas pagastā (SIA “EHT Engineering”) [09.12.2010]
HRC AG Energokomplekss Liepājā (AS “HRC Libau”) [16.11.2010]
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Sauleskalni” (SIA „Cemex”) [29.09.2010]
Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš Salaspils – Babīte posma no 11,6.kilometra (A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)) līdz 34,6.kilometram (A9 Rīga (Skulte) – Liepāja) rekonstrukcija [28.09.2010]
Naftas produktu termināļa paplašināšana Rīgā (SIA “Naftimpeks”) [16.08.2010]
Dolomītu ieguve zemes īpašumos “Jaundutkas” un “Auniņi” (SIA ”VIA”) [30.06.2010]
Autoceļa E22 posma “Kranciema karjers – Slāvu aplis” būvniecība [18.06.2010]
Automaģistrāles būvniecība posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga ielai) – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posms [18.06.2010]
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Salenieki” (SIA „Saulkalne S”) [02.06.2010]
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ločukrosti” (SIA “Dolomīts – Latvija”) [26.03.2010]
Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”) [29.01.2010]