lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Kaļķakmens ieguve derīgo izrakteņu atradnē “ Kūmas” (SIA “Cemex”) [30.12.2011]
Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Apšēni” (I.Z.) [21.12.2011]
Elektropārvades tīklu savienojuma “Kurzemes loks” 2.posma esošo 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcija posmā Dundaga – Tume [16.12.2011]
Beramkravu termināļa izveide Rīgas Brīvostas teritorijā (SIA “Senpasaule”) [23.11.2011]
Jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība Rīgas pilsētā (VAS “Latvijas Dzelzceļš”) [08.11.2011]
Smilts – grants un smilts ieguve atradnē “Bārbeles” (SIA “Garkalnes Grants”) [09.08.2011]
Ūdens sildāmā katla uzstādīšana Rīgas termoelektrostacijā TEC-2 (AS "Latvenergo") [08.06.2011]
Minerālmēslu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis (SIA “Riga fertilizer terminal”) [30.05.2011]
Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma Priedaine – Ķemeri rekonstrukcija [13.05.2011]
Rīgas ostas pieejas kanāla rekonstrukcija (Rīgas brīvostas pārvalde) [21.04.2011]
Vēja elektrostaciju parka ierīkošana Liepājas pilsētas teritorijā (SIA ”Rapsoil”) [07.03.2011]
Māla ieguve atradnē “Brocēni II” (SIA “Cemex”) [25.02.2011]
Elektropārvades tīklu savienojuma “Kurzemes loks” 1.posma – Grobiņas apakšstacija – Ventspils – Dundaga esošās elektropārvades līnijas rekonstrukcija (AS “Latvenergo”) [17.01.2011]
Automaģistrāles posmā no autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils - Babīte) un A10 (Rīga - Ventspils) krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai - Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posma būvniecība [17.01.2011]