lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Autoceļa A9 Rīga (Skulte) - Liepāja posma no km 0,0 (krustojums ar A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) līdz km 38,2 (krustojums ar P98 (Tušķi) - Tukums) rekonstrukcija (VAS "Latvijas Valsts ceļi") [23.11.2012]
Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide (SIA "Zemeka”) [15.10.2012]
Smilts – grants un smilts ieguve atradnē “Pope IV – Rinda” (AS “Latvijas valsts meži") [26.09.2012]
Dolomīta ieguve karjerā "Akmenscūciņas" derīgo izrakteņu atradnē „Iecava” (VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”) [10.02.2012]
Naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa izveide (SIA KU “Baltic Oil Terminal”) [06.01.2012]