lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija (VAS „Latvijas Dzelzceļš” ) [30.12.2014]
Tukuma lidostas darbības paplašināšana (SIA „Tukums Airport”) [12.12.2014]
Sadzīves un komercatkritumu šķirošana Salaspils novada Aconē, īpašumā „Lauciena” (SIA „Eco Baltia Vide”) [24.11.2014]
Vēja elektrostaciju parka būvniecība Rucavas novada Dunikas pagastā (SIA „ENERGO WIND”) [21.11.2014]
Smilts – grants ieguve Talsu novada Laucienes pagasta teritorijā derīgo izrakteņu atradnē “Kurzeme” (SIA “WAMEX") [30.06.2014]
Smilts-grants un smilts ieguve Madonas novada Sarkaņu pagastā (A.V.) [23.01.2014]
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Saulrīti” Apes novadā (SIA "Bonus 3") [15.01.2014]