lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcija, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu (Salacgrīvas ostas pārvalde) [18.12.2015]
Bioreaktora izveide un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecība (SIA „Getliņi EKO” ) [14.12.2015]
Daugavpils lidostas attīstība (SIA „Daugavpils lidosta”) [04.12.2015]
Autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma Rēzekne - Ludza (km 100,690 – 133,000) būvniecība jaunā trasē (VAS „Latvijas Valsts ceļi”) [06.11.2015]
Starptautiskās lidostas „Rīga”” infrastruktūras attīstības projekti līdz 2020.gadam (VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””) [30.10.2015]
Atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Salaspils novada Aconē īpašumā „Majorīši” (SIA „Dīlers”) [13.10.2015]
Ģipšakmens ieguve ģipšakmens atradnē “Salaspils” Salaspils novadā (SIA “Knauf”) [07.10.2015]
Izmaiņas paredzētajā darbībā - nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerē (SIA „Vides pakalpojumu grupa” ) [08.09.2015]
Bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai koģenerācijas stacijā Saldus novada Novadnieku pagastā (AS “Sātiņi Energo LM”) [07.08.2015]
Derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants) ieguve un pārstrāde Talsu novada Lībagu pagastā (SIA „TALCE”) [17.07.2015]
Kūdras ieguves lauku paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”) [12.06.2015]
Smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve zemes īpašumos „Ārēni” un „Kalnagrāvīši” ( AS “Siguldas Būvmeistars” ) [20.03.2015]
Nolietotu svina akumulatoru pārstrāde Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā (SIA “East – West Finances”) [05.01.2015]