lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguves platības paplašināšana atradnē „Ošukalni – Cekules” Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā (SIA „OŠUKALNS”) [20.10.2016]
Lidlauka „JURMALA AIRPORT” darbības paplašināšana (SIA “SKY PORT”) [10.10.2016]
Hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā (Dabas aizsardzības pārvalde) [29.09.2016]
Smilts – grants un smilts ieguve atradnē “Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā (AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienība “LVM Nekustamie īpašumi”) [23.09.2016]
Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā (SIA "Knauf") [11.07.2016]
Smilts – grants un smilts atradnes „Nītava” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Tukuma novada Degoles pagastā (SIA „CEMEX materiāli”) [22.06.2016]
Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā (AS “Latvijas elektriskie tīkli”) [10.06.2016]
Kūdras ieguve (kūdras ieguves lauku paplašināšana) Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs” (SIA „NORDTORF”) [18.05.2016]
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecība [03.05.2016]
Mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika „Ķekava”” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana (AS „Putnu fabrika Ķekava”) [26.04.2016]
Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne “Akmensdzirnavas” Ķeguma novadā Birzgales pagastā (SIA "Rīteru dolomīts") [15.04.2016]
Pludmales volejbola laukumu izveide Ventspilī (SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””) [02.03.2016]
Dolomīta un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Vasariņas” Kārsavas novadā (SIA “Trand”) [05.01.2016]