lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Ogļūdeņražu ieguve komerciālos nolūkos (SIA “BALTIC OIL MANAGEMENT”) [13.11.2017]
Esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi" (SIA “Vides serviss") [25.10.2017]
Dolomīta ieguve nekustamajā īpašumā „Priedulāji”, kā arī paplašinātajā platībā „Rudzupuķe”, „Grāvmalas”, „Rudzgraudi” un „Lietaunieki” (SIA „Īpašumi EG”) [25.09.2017]
Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” (SIA “Limbažu ceļi”) [21.08.2017]
Kūdras ieguve (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē „Nīcgales purvs (Kūdras fonda Nr.3681)” (SIA „Laflora”) [15.06.2017]
Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība (AS „B.L.B. Baltijas termināls”) [30.05.2017]
Smilts-grants un smilts ieguve Tukuma novada Slampes pagastā (SIA „Z Group”) [12.05.2017]
Biroju kompleksa „Skanstes Biznesa Centrs” būvniecība (SIA „ELL BŪVE” un SIA „Skanstes Biznesa Centrs”) [11.04.2017]
Saldus apvedceļa būvniecība jaunā trasē (VAS „Latvijas Valsts ceļi” ) [20.03.2017]
Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē (VAS „Latvijas Valsts ceļi”). [20.03.2017]
Kūdras ieguves lauku paplašināšana Mārupes, Babītes un Olaines pagastos (AS “Olaines Kūdra”) [15.03.2017]
Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošas naftas bāzes teritorijā (SIA "Aģentūra Latvijas ceļš") [10.03.2017]
Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība (VAS “Latvijas Valsts ceļi”) [03.03.2017]
Koksnes granulu ražotnes izveide Daugavpilī (SIA „Baltic Pellets Energy” ) [24.02.2017]
Smilts ieguve smilts atradnē “Klīve DA iecirknis” Olaines novada Olaines pagastā (AS “Latvijas valsts meži”) [20.02.2017]
Bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa darbības paplašināšana (SIA „E Daugava”) [06.02.2017]
Kūdras ieguve Rucavas novada Rucavas pagastā (SIA “CompaQpeat”) [06.02.2017]