lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Kūdras ieguve kūdras atradnē “Lutināni” Balvu novadā (SIA “COMPAQPEAT”) [28.12.2018]
Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve (VAS “Latvijas Valsts ceļi”) [29.11.2018]
Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā. [31.10.2018]
No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69 (Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”) [30.10.2018]
Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs (Kūdras fonda Nr.4808)” (AS „Latvijas valsts meži”) [17.09.2018]
Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā (SIA „Ancers”) [05.09.2018]
Dabas gāzes krātuves termināļa būvniecība Ventspilī (SIA „Ventstone Complex”) [15.08.2018]
Smilts-grants un smilts atradnes “Lido” ierīkošana, Engures novada Smārdes pagastā (SIA “STRABAG”) [10.08.2018]
Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” (Liepājas pilsētas pašvaldība) [24.07.2018]
Azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšana (SIA “Viduskurzemes AAO”) [10.07.2018]
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades - 1” un “Kalna kades - 2” Smiltenes novada Grundzāles pagastā (SIA „Īpašumi EG”) [26.06.2018]
Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8 (P130 Līgas – Kandava - Veģi) rekonstrukcija (VAS „Latvijas Valsts ceļi”) [12.06.2018]
Kūdras ieguves platības paplašināšana kūdras atradnē „Kalnsalas (Beržovkas) purvs” Kārsavas novadā, Goliševas pagastā (SIA „RT Būve”) [08.05.2018]
Polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistiskas centra izveide (SIA „Nordic Plast”) [23.03.2018]
Atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošana (Carnikavas novada dome) [28.02.2018]
Derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve atradnē "Saikava" iecirknī "Divupe" (SIA „Īpašumi EG” ) [09.02.2018]
Cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas” pārbūve Allažu pagastā (SIA „Baltic Pork”) [22.01.2018]