lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
BAO AS
Celtnieku iela 3a, Olaine, Olaines nov., LV-2114
36 Olaines bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksa darbības jaudas palielināšana un papildus darbību veikšana 24.02.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
UVK Pakalpojumi SIA; Ādažu Ūdens SIA
Ādažu novads, Ādaži, nekustamais īpašums „Augusti”
34 Dūņu kompostēšanas laukuma būvniecība 15.02.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Moss&Moss SIA
Olaines pilsēta, nekustamais īpašums Celtnieku ielā 7
32 Atkritumu apstrādes, šķirošanas, pārkraušanas un uzglabāšanas punkta izveide 01.02.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
,
Rīga, Starta iela 1
31 Šķīdinātāju reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas jaudas palielināšana līdz tās pilnai jaudai, darbības paplašināšana uzstādot ūdens destilācijas iekārtu, bīstamo atkritumu īslaicīga uzglabāšana, ieskaitot arī reģenerējamos atkritumus 31.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latwood Master ražošanas komercfirma SIA
Ropažu novads, Zaķumuiža, nekustamais īpašums "Vecozoli"
30 Būvķīmijas materiālu pagatavošana un fasēšana 30.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Meliorators-J SIA
Mārupes novads, nekustamais īpašums "Dardedzes"
29 Jauna kompostēšanas laukuma ierīkošana 30.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils pilsēta, 18.novembra iela, Bruģu iela, Dzirnavu iela, Dzelzceļa iela, Ūdensvada iela, Daugavas iela
28 Projekta “Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Daugavpils pilsētā” realizācija 30.01.2017 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
zz
zz
26 Izmaiņas iepriekš paredzētā tvaiku pārstrādes/savākšanas sistēmas uzstādīšanas vietā 27.01.2017 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, Aknīstes meža iecirkņa 35., 36., 38. un 39.kvartāls
25 Meža ceļa „Panāru ceļa atzars” būvniecība 23.01.2017 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Krastmalas iela 11; nekustamais īpašums „Kroņkalniņi”
24 Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēkas būvniecība 20.01.2017 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Krastmalas iela 11; nekustamais īpašums „Kroņkalniņi”
23 Pirts un saimniecības ēkas būvniecība un esošas saimniecības ēkas lietošanas veida maiņa par garāžu 20.01.2017 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums Tallinas ielā 18
22 Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība 18.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums Tallinas ielā 2
21 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Eco Baltia Vide SIA
Salaspils novads, Acone, nekustamais īpašums „Lauciena”
20 Izmaiņas iepriekš plānotajā sadzīves un komercatkritumu šķirošanas uzņēmuma izveidē 17.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kāpu iela 97
19 Dzīvojamās mājas - savrupmājas būvniecība, dzīvojamas mājas pārbūve un saimniecības ēkas demontāža 17.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Grīnvalti, nekustamais īpašums “Ceļmalnieki”
18 Kempinga būvniecība 17.01.2017 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamais īpašums „Klintskalni 1”
17 Saimniecības ēkas būvniecība 16.01.2017 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novada Rendas pagasts, Talsu novada Abavas pagasts, Rendas meža iecirkņa 491. – 493.kvartāls
16 Meža autoceļa „Rendas – Mežmaļi” būvniecība 16.01.2017 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Turebergs Steel Construction SIA
Rīga, Krustabaznīcas iela 16
15 Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas izveide 13.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Līčezers AT SIA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamais īpašums „Aigutas”
13 Derīgo izrakteņu (smilts un dolomīts) ieguve 12.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BU NAMS SIA
Jūrmala, Bulduri, nekustamais īpašums 18.līnija
11 Savrupmājas pārbūve un dzīvojamās mājas jaunbūve 11.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Laidzes pagasta pārvalde
Talsu novads, Laidzes pagasts, nekustamais īpašums „Rocežu kapi”
10 Kapsētas paplašināšana 09.01.2017 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ludzas novads, Cirmas pagasts, Ludzas meža iecirkņa 811.kvartālapgabala 219. un 221.kvartāls
9 Meža ceļa „Cirmas ceļš” būvniecība 09.01.2017 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Nordic Plast SIA
Olaines novads, Olaines pilsēta, nekustamais īpašums Rūpnīcu iela 4
8 Plastmasas atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas palielināšana 06.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Rīga, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 071 2753
7 Distanču slēpošanas trases izveide 06.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Eco STOCK SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīši, nekustamais īpašums „Mehāniskais cehs”
6 Automašīnu riepu pārstrāde (pirolīze) 05.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PF VECAUCE SIA
Auces novads, Vecauces pagasts, nekustamais īpašums „Pūpoli”
5 Izmaiņas cūkkopības kompleksā, kas realizētas 2010.gadā vērtēto izmaiņu vietā un par kurām tika izdots Biroja 2010.gada 16.septembra lēmums Nr.281 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 04.01.2017 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ciblas novads, Pušmucovas pagasts, Ludzas meža iecirkņa 26., 28. un 30.kvartāls
4 Meža ceļa „Ziemas ceļš” būvniecība 04.01.2017 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
ELEGEMIDE SIA
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Nida, nekustamais īpašums „Skrāblas”
3 Propāna - butāna gāzes pazemes tvertnes izbūve 03.01.2017 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Airu iela 1A
2 Dzīvojamās mājas būvniecība 02.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada dome
Carnikavas novads, Garciems
1 Eimuru-Mangaļu poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve, Eimuru-Mangaļu poldera sūkņu stacijas “Mangaļi” pārbūve 02.01.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde