lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Nr.195

IVN statuss: Nav piemērots

Rēzeknes pilsētas dome,
Krasta ielas rekonstrukcija, jaunas ielas izbūve posmā no 18.Novembra ielas līdz Kr.Valdemāra ielai, tiltiņu pāri Rēzeknes upei rekonstrukcija, hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, Rēzeknes upes gultnes tīrīšana un krasta labiekārtošana.
24.04.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492