lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Nr.497

IVN statuss: Nav piemērots

AD Biogāzes stacija SIA, „Skaista”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470
Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izmantošana biogāzes ražotnē un piebraucamā ceļa ar cieto segumu būvniecība 350m garumā un 3,5m platumā
08.10.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492