lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
Garkalnes ūdens SIA
Baltezera un Alderu ciemats Ādažu novadā, Baltezera, Bukultu un Priedkalnes ciemi Garkalnes novadā
403 Ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija 30.12.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Tukuma novada Pūres pagasts, nekustamais īpašums „Lielrenči”, smilts - grants, smilts atradnes „Lielrenči” 1. un 2. laukums
402 Derīgo izrakteņu ieguve 30.12.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Brīvības prospekts 26, Jūrmala
401 Dzīvojamās mājas un vasarnīcas būvniecība 30.12.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Cēsu novads, Vaives pagasts, nekustamais īpašums „Žubes”
391 Vienģimenes dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 23.12.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Salacgrīvas ostas pārvalde
Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Kuivižu ostas teritorija
390 Zvejas kuģu piestātnes un infrastruktūras rekonstrukcija, izkrauto zivju glabātavas būvniecība 22.12.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Slīteres nacionālā parka teritorija
389 Sesku valka gultnes attīrīšana un tā iztekas vietas atjaunošana 22.12.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Balin Energy SIA
Licences laukumi Baltijas jūras Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
388 Trīs ogļūdeņražu izpētes urbumu ierīkošana 21.12.2010 Valsts Vides dienests
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Krasta ielā 7
387 Savrupmājas būvniecība 21.12.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novada Rojas pagasts, Rojas ciems, nekustamais īpašums „Pūces”
386 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 20.12.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Grīšļa ielā
385 Ielas rekonstrukcija 20.12.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Katlakalns, nekustamais īpašums „Kalnavoti”
384 Saimniecības ēkas/nojumes būvniecība 17.12.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Siltums un Enerģija SIA
Saulkrastu novads, Saulkrasti, nekustamais īpašums Dārza ielā 10
383 koKoģenerācijas stacijas būvniecība 16.12.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
'Limbažu novads, Limbažu pagasts, Limbažu mežniecības 455.-461.kvartāli
382 Meža ceļa „Dravnieki” būvniecība 16.12.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamā īpašuma „Sauleskalni 2” teritorija
381 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un laivu novietnes būvniecība 15.12.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, atradne „Jaunjēcēni”
380 Derīgo izrakteņu (smilts-grants/smilts) ieguve 15.12.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Putnu fabrika Ķekava AS
Ķekavas novads, Ķekava, nekustamā īpašuma „Caunes” teritorija
379 Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (kritušo putnu) sadedzināšanas iekārtas uzstādīšana 09.12.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rumbulas autodaļas SIA
Limbažu novads, Vidrižu pagasts, atradne „Madaras” (īpašums „Krustvēji”)
378 Derīgo izrakteņu ieguve 30.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Sapratix SIA
Viesītes novads, Viesītes pagasts, Piksteres ezera teritorija, atradne „Piksteres ezers (fonda Nr.1479)” (īpašums „Piksteres ezers”)
377 Sapropeļa ieguve 30.11.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Boldmet SIA
Rīga, nekustamā īpašuma Tekstilnieku ielā 22 teritorija
376 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un uzglabāšanas punkta izveide 29.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LOGON N2 SIA
Ogres novads, Ciemupe, nekustamā īpašuma Priežu ielā 2 teritorija
375 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un uzglabāšanas punkta izveide 29.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Muižnieku ligzda 2 SIA
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Papes ciems, nekustamo īpašumu „Vitāli”, „Vaidali” un „Markusi” teritorija
374 10 vasaras mājiņu rekonstrukcija, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve 26.11.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Engures novads, Engures pagasts, Zemgales mežsaimniecības Engures meža iecirkņa 194/199, 192/193/198/197, 205/204 kvartāli
373 Meža ceļa „Vimbažnieku ceļš” būvniecība 26.11.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Katlakalns, nekustamais īpašums Olektes ielā 10
372 Privātmājas būvniecība 26.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Vidzemes šosejā 8
371 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas palīgizmantošana 26.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kauguru centrs SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Talsu šosejā 25
370 Tirdzniecības centra būvniecība 24.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Balt-1 SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Steķu ielā 1
369 Ātrās ēdināšanas restorāna būvniecība 24.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums „Ruļļi”
368 Saimniecības ēku būvniecība un dīķu ierīkošana 24.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Skultes ostas pārvalde
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Skultes ostas teritorija
367 Krasta stiprinājuma izbūve 17.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīgas pilsētas teritorija, posms no Adatas ielas 6 līdz Baložu ielai
366 Ielas būvniecība 17.11.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rīgas iela 5, Skaistkalnes ciems, Vecumnieku novads
365 Siltumsūkņa ierīkošana 15.11.2010 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Sporta klubs Lapsēni biedrība
Garkalnes novads, nekustamā īpašuma Vidzemes šosejā 1G
364 BMX trases izbūve 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Raiņa ielā 104
363 Sadzīves pakalpojumu un veikalu kompleksa būvniecība/ēkas lit.1 rekonstrukcija par darījumu iestādi 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, atradne „Rusiški” (īpašums „Rusišku atradne”)
362 Derīgo izrakteņu ieguve 13.11.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
ELKO SIA
Jūrmala, īpašumi Vidzemes, Staburaga, Jurģu, Uzvaras ielu (posmā no Vidzemes līdz Tirzas ielai) un Lāčplēša ielas (posmā no Vidzemes līdz Apes ielai) teritorijā
361 Elektroapgādes elektrotīkla rekonstrukcija 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ELKO SIA
Jūrmala, īpašumi Apes, Tirzas un Staburaga ielu teritorijā
360 Elektroapgādes elektrotīkla rekonstrukcija 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ELKO SIA
Jūrmala, īpašumi Lauku, Jurģu, Kurzemes un Vidzemes ielu teritorijā
359 Elektroapgādes elektrotīkla rekonstrukcija 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
I un MC SIA
Jūrmala, uz objektu Zigfrīda Meierovica prospektā 11
358 Elektroapgādes elektrotīkla izbūve 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Katlakalns, nekustamais īpašums Kronīšu ielā 21
357 Privātmājas būvniecība 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Klinšu ielā 6
356 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Lapenieki, nekustamais īpašums Magnoliju ielā 10
355 Savrupmājas būvniecība 13.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Piebalgas mežniecības 214., 225. un 226.kvartāli
354 Meža ceļa „Bērzu ceļš” būvniecība 10.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Piebalgas mežniecības 245., 246., 254., 255. un 261.kvartāli
353 Meža ceļa „Ligzdas ceļš” būvniecība 10.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Piebalgas mežniecības 205., 206. un 221.kvartāli
352 Meža ceļa „Jaunlielmeža ceļš” būvniecība 10.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Piebalgas mežniecības 212., 217., 218., 228. un 229.kvartāli
351 Meža ceļa „Viekšeļu ceļš” būvniecība 10.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novada Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Kaltomi”
350 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un dzīvojamās mājas jaunbūve 09.11.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Putnu ielā 10
349 Biroju ēkas būvniecība 09.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, uz objektu Kauņas ielā 6
348 Sadalošā vidēja spiediena gāzes vada izbūve 09.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Balt-1 SIA
Rīga, A.Saharova un Pļavnieku ielu krustojums
347 Siltumsūkņa ierīkošana 09.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ELKO SIA
Jūrmala, īpašums Skolas ielas teritorijā
346 Elektroapgādes elektrotīkla rekonstrukcija 09.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ELKO SIA
Jūrmala, īpašumi Zvaigžņu, Varavīksnes, Ķemeru un Saules ielu teritorijā
345 Elektroapgādes elektrotīkla rekonstrukcija 09.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Marsa ielā 1
344 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 05.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Garkalnes komunālserviss SIA
Sporta iela b/n, Garkalne, Garkalnes novads
343 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) būvniecība 05.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kurland SIA
Mērsrags, Mērsraga ostas teritorija Lielā ielā 62
342 Mērsraga ostas krasta nostiprināšana, divu jahtu piestātņu rekonstrukcija un gājēju tilta izbūve 05.11.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Kuivižu osta SIA
Mērsrags, Mērsraga ostas teritorija Lielā ielā 62
341 Mērsraga ostas kanāla dienvidu un ziemeļu krasta nostiprināšana 05.11.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
MODUS M SIA
Saldus novads, Kursīšu pagasts, nekustamais īpašums „Meldziru purvs”, derīgo izrakteņu atradnes „Meldziru” teritorija
340 Kūdras ieguve 04.11.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Kandavas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Kandavas meža iecirkņa 168.-173.kvartāli
339 Meža ceļa „Strautiņu ceļš” būvniecība 03.11.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Matkules pagasts, Zemgales mežsaimniecības Kandavas meža iecirkņa 153.-159.kvartāli
338 Meža ceļa „Matkules ceļš” būvniecība 03.11.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Strenču novads, Plāņu pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 122.Strenču meža iecirkņa 211.-212., 221.-222., 232.-233.kvartāli
337 Meža ceļa „Čurmu ceļš” būvniecība 03.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, nekustamā īpašuma „Krišjāņi” teritorija
336 Mākslas galerijas ar atpūtas namu būvniecība 03.11.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Liepiņas BIO SIA
Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, nekustamā īpašuma „Liepiņas” teritorija
335 Biogāzes ražotnes būvniecība 03.11.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
NOBLESE SIA
Engures novads, Smārdes pagasts, nekustamais īpašums „Jaunzeltiņi”
334 Piebraucamā ceļa izbūve 29.10.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, nekustamais īpašums „Mežloki” un nekustamais īpašums „Pūči”
333 Viesu mājas un atpūtas kompleksa (kempinga) būvniecība 28.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Mazvītiņi”
331 Dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas, viesu mājas un pagraba rekonstrukcija un siltumsūkņa ierīkošana 28.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ceļu inženieri AS
Babītes novads, Babītes pagasts, Piņķi, nekustamais īpašums „Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums”
330 Ceļa būvniecība 28.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Epohope SIA
Aizputes novads, Cīravas pagasta teritorija, nekustamais īpašums „Jaunbērziņi”
329 Vēja elektrostaciju būvniecība 27.10.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Film Angels Studio SIA
Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts, nekustamā īpašuma „Muižkalni” teritorija
328 Mākslas filmas filmēšanas laukuma iekārtošana/filmas epizožu filmēšana 27.10.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jaunsvisteri SIA
Gulbenes novads, Rankas pagasta teritorija, nekustamais īpašums „Jaunsvisteri”
327 Vēja elektrostaciju būvniecība 21.10.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Gulbenes novads, Rankas pagasta teritorija, nekustamais īpašums „Ķelmēni”
326 Vēja elektrostaciju būvniecība 21.10.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
DG Termināls LSEZ SIA
Nekustamā īpašuma Pulvera ielā 4 teritorija, Liepāja, LV-3405
325 Organisko eļļu attīrīšanas un esterifikācijas iecirkņa ierīkošana 20.10.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Olektes ielā 4
324 Savrupmājas būvniecība 20.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novada Rojas pagastā, Melnsila ciemā, nekustamajā īpašumā „Melnsila Mežavoti”
323 Vienstāvu viesu mājas būvniecība un sūkņu stacijas renovācija 20.10.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvladības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils pilsētas teritorija, zeme gabals Bangu ielā 59
322 Veloceliņa izbūve 20.10.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Vecozolu iela 2
320 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Freja SIA
Flotes iela 11/14, Rīga, LV-1016
319 Atkritumu apstrādes un pārstrādes iekārtu uzstādīšana 18.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dūdas 2 SIA
Alsungas novads, teritorija pie Alsungas, Balandes un Almāles ciemiem (ārpus ciemu administratīvajām robežām), nekustamo īpašumu „Selgas”, „Zirnīši”, „Ziediņi”, „Jaundāliņi”, „Jaunūsiņi”, „Rūķi”, „Kliņģi”
318 Vēja ģeneratoru būvniecība 18.10.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Seel Eduard
Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, nekustamais īpašums „Sīļi”
317 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.10.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Tukuma novada Džūkstes pagastā, nekustamā īpašuma „Silnieki” teritorijā, derīgo izrakteņu atradnes „Mazvidi” iecirknī „Silnieki”
316 Derīgo izrakteņu ieguve 15.10.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, Raiņa iela 14
315 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, Liepu iela 1
314 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 14.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Compaqpeat SIA
Grobiņas novads, Bārtas pagasts, nekustamā īpašuma „Palta purvs” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Palta (Tīreļa) purvs (kūdras fonda Nr.402)”
313 Kūdras ieguve 14.10.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Veterinārā klīnika "Iveta" SIA
Jūrmala, Skolas iela 50
311 Ēkas rekonstrukcija 13.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
CSDD VAS
Jūrmala, Lielupes iela 28a
310 Ēkas būvniecība 13.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Jūrmala, Ventspils šoseja 56a
309 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 13.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Pīlādži”
308 Dzīvojamās mājas un palīgēkas rekonstrukcija 13.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ilex projekts SIA
Garkalnes un Ādažu novadu teritorija, Mazā Baltezera un Baltezera ciems, nekustamais īpašums „Alderi-3” un „Mārsili 2”
307 Dzīvojamās mājas un atpūtas mājas būvniecība 12.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Polyroad SIA
Kuldīgas novada teritorija
306 Autoceļa P121 Tukums-Kuldīga posma 70,88km – 77,45km rekonstrukcija un Autoceļa P121 Tukums – Kuldīga posma 41,90 – 52,34km rekonstrukcija 05.10.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
TOTAS SIA
Jūrmala, Dubultu prospekts 100a
305 Siltumsūkņa ierīkošana 04.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmalā (Druvciems), Ražas iela un nekustamais īpašums Ražas ielā 5
304 Ārējā gāzesvada izbūve 04.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Jūrmalā (Slokā), Pļaviņu un Pārslas ielā un Ventspils šosejā
303 Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvadu un pievadu izbūve 04.10.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamais īpašums „Birztaliņas”
302 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 01.10.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Salacgrīvas novada dome
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts Tūjas ciems, nekustamais īpašums „Krimalnieki 1”, kā arī Selgas, Strautu, Medņu, Kāpu, Krasta, Bērzu, Smilgu un Saules ielas teritorija
301 Tūjas ciema pludmales ar pievedceļiem rekonstrukcija 01.10.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Indriķa ielā 3
300 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 24.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kite SIA
Ventspils novads, Puzes pagasts, nekustamā īpašuma „Liepnieki” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Liepnieki”
299 Derīgo izrakteņu ieguve 24.09.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ošukalns SIA
Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, īpašumu "Ošukalni", "Drabiņas", "Cekules" un "Grandi" teritorijā, derīgo izrakteņu atradnē "Ošukalni-Cekules"
298 Derīgo izrakteņu ieguve 24.09.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Inženieru birojs Kurbada tilti SIA
Salacgrīva, Salacgrīvas ostas teritorija
297 Salacgrīvas ostas Dienvidu un Ziemeļu molu rekonstrukcija, padziļināšanas darbu veikšana, kravu laukuma un piestātnes izbūve 23.09.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Intra projektēšanas birojs SIA
Jūrmala, pa Viktorijas ielu (ar pieslēguma vietu Jūras ielā) uz objektu Viktorijas ielā 9
296 Sadalošā vidēja spiediena gāzes vada izbūve 23.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Balt-1 SIA
Rīga, Vienības gatve 170B
295 Siltumsūkņa ierīkošana 23.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Euro Energetic SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas lauku teritorija, nekustamais īpašums „Vējiņi-2”
294 Vēja ģeneratoru būvniecība 20.09.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Laivu ielā 27A
293 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 20.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Sudraba ielā 4
292 Dzīvojamās mājas būvniecība 20.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Purvu ielā 3
291 Savrupmājas rekonstrukcija un pirts būvniecība 20.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Olektes ielā 8
290 Savrupmājas būvniecība 20.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums „Buiķi”
289 Savrupmājas būvniecība 20.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Jūrmala, Raiņa iela 63
288 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 20.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, nekustamais īpašums Raiņa ielā 10
287 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 20.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamie īpašumi Mazā Ābeļdārza ielā 3, Ābeļdārza ielā 3 un Merķeļa ielā 12
286 Gāzes vada izbūve 17.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VEIS SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Papeļu ielā 2
285 Savrupmājas būvniecība 17.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ceļu pārvalde AS
Engures novads, Smārdes pagasts, nekustamā īpašuma „Mazkalāči” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Kalāči”
284 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 17.09.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
DEPO projekts SIA
Rīga, Rusova iela 5
283 Daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecība 17.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts, nekustamais īpašums „Pikstere”
282 Piebraucamā ceļa izbūve 17.09.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
PF Vecauce SIA
Auces novads, Auces pilsētas lauku teritorija, cūkkopības kompleksa „Pūpoli” teritorija
281 Esošā cūkkopības kompleksa rekonstrukcija/renovācija 16.09.2010 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Ošukalns SIA
Jēkabpils novads, Leimaņu un Kalna pagastu teritorija, nekustamais īpašums “Kapāres” un „Ošugrava”, derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknis “Kapāres”
280 Derīgo izrakteņu ieguve 15.09.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Salacgrīvas novada Liepupes pagastā, Tūjā, nekustamā īpašuma "Brāzmas" teritorijā
279 Saimniecības ēkas būvniecība 15.09.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Polyroad SIA
Ķekavas novada teritorija
278 Autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenstāle) posma 9,460km-24,94km seguma atjaunošana (rekonstrukcija) 14.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziskā persona
Rīga, Lizuma iela 4
277 Kapsētas paplašināšana 14.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vēžu Krāces SIA
Pļaviņu novads, Aiviekstes pagasts, nekustamā īpašuma „Spridzēnu HES” teritorija
276 Hidroelektrostacijas būvniecība 10.09.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Albert Thoman SIA
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamais īpašums „Franciskas” un „Jurģzemnieki”
274 Ražošanas palīgtelpu, kūdras novietnes, fasēšanas ceha, darbnīcas un biroja būvniecība 10.09.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Mežaudze SIA
Ropažu novads, nekustamais īpašums „Sienāži”, derīgo izrakteņu atradne „Sienāži”
274 Dolomīta ieguve 10.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novada Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Jūraslegzdiņi”
273 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 10.09.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
LAT SAPROX SIA
Ludzas novads, Isnaudas pagasts, Zeiļu ezera teritorija, atradne „Zeiļu ezers (fonda Nr.1829)”
271 Sapropeļa ieguve 07.09.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums Dienvidu ielā 4
270 Savrupmājas būvniecība 07.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, nekustamais īpašums „Selgas”
269 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 07.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmalā, uz objektu 20.līnijā 1
268 Piebraucamā ceļa (iebrauktuves) būvniecība 07.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
NEDBALTIK SIA
Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, nekustamais īpašums „Ozoliņi” un „Ozolzīles”
267 Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu rūpnīcas būvniecība 07.09.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
VUNA SIA
Kandavas novada Kandavas pagastā, nekustamajā īpašumā „Juči”
266 Motokrosa parka izveide 06.09.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
ID Timber SIA
Ludzas novads, Pildas pagasts, nekustamā īpašuma „Saškova” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Saškova”
265 Derīgo izrakteņu ieguve 02.09.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasts, nekustamais īpašums „Niedrāji”
264 Atpūtas kompleksa „Niedrāji” būvniecība 02.09.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
KVV Liepājas Metalurgs AS
Liepāja, nekustamais īpašums Brīvības ielā 134
263 Rezerves kurināmā iekārtu novietnes izveide 01.09.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamā īpašuma „Ozolpils” teritorija
262 Palīgēkas būvniecība 01.09.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamā īpašuma Ernesta Birznieka – Upīša ielā 14 teritorija
261 Ziemas dārza un nojumes būvniecība 01.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Lāču ielā 6
260 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 01.09.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamā īpašuma „Staltbrieži” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Staltbrieži”
259 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 31.08.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmalā, uz objektu Strēlnieku prospektā 50/52
258 Dzīvojamo ēku kompleksa ārējā elektroapgāde 31.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valmieras pilsētas pašvaldība
Beverīnas novads, Kauguru pagasts
257 Kapsētas ierīkošana 30.08.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
ARH STADIJA SIA
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Annas ielā 1
256 Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība 30.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Steķu ielā 6
255 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 30.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Amatex SIA
Ogres novads, Ogresgala pagasts, nekustamā īpašuma “Saides” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Saides”
254 Derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants un dolomīts) ieguve 30.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nīckrasti SIA
„Nīckrasti”, Nīcas pag., Liepājas raj., LV-3473
253 Pagaidu piestātnes un pagaidu tehnoloģiskā cauruļvada būvniecība 27.08.2010 Centrālās struktūrvienības
Alojas novada pašvaldība
Vilzēnu ciema NAI, "Ķirķi", Vilzēnu ciems, Braslas pag., Alojas nov.
252 Biogāzes ražotnes būvniecība 26.08.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils Dolomīts SIA
Viesītes novads, Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju, nekustamie īpašumi “Lejas Celmāres” un „Radzes”, derīgo izrakteņu atradnes „Lejas Celmāres-Radzes” teritorija
251 Derīgo izrakteņu (smilts-grants/smilts) ieguve 24.08.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils Dolomīts SIA
Salas pagasts, Salas novads, derīgo izrakteņu atradnes „„Birži-Miķelāni” (iecirknis „Dzīles”)” 2009.gada izpētes 1.laukuma un 2009.gada izpētes 2.laukuma teritorija
249 Derīgo izrakteņu atradnes „Birži-Miķelāni” (iecirknis „Dzīles”) paplašināšana 24.08.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Kāpu ielā 59
248 Dzīvojamās mājas renovācija 20.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Ālderu ciems, nekustamais īpašums Rudens ielā 10
247 Dzīvojamās mājas būvniecība 20.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Bēršlejas”
246 Vasaras mājiņu, apkalpes ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana 20.08.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
ATVV AKA SIA
Rīga, Igates iela 3
245 Siltumsūkņa kolektora izveide 20.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LAT INVEST SIA
Ludzas novads, Istras pagasts, Plisūna ezera teritorija, atradne „Plusona ezers (fonda Nr.1919)”
244 Sapropeļa ieguve 18.08.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Bulduru prospekts 52
Jūrmala, Vidus prospekts 51
242 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bulduru prospekts 52
Jūrmala, Bulduru prospekts 54
241 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bulduru prospekts 52
Jūrmala, Bulduru prospekts 52
240 Veikala ēkas un administratīvās ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju 18.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Januki SIA
Stopiņu novads, Dreiliņi, nekustamais īpašums „Januki”
239 Lielveikala būvniecība 18.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ALUCAST LTD SIA
Rīga, nekustamais īpašums Granīta ielā 7
238 Metāllūžņu pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas vietas izveide 17.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aiguta SIA
Ikšķiles novads, nekustamā īpašuma “Vārpas” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Vārpas”
237 Derīgo izrakteņu (smilts un dolomīts) ieguve 16.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novada Lapmežciema pagasta Ragaciemā, nekustamajā īpašumā „Atvari”
236 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par šķūni un mazēkas rekonstrukcija par pirti 16.08.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Skultes pagasts, Vārzas ciems, nekustamais īpašums „Kalnlīgavas”
235 Palīgēkas būvniecība 16.08.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums Pavasara ielā 68
234 Dzīvojamās mājas būvniecība 13.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Magnat Project Management SIA
232 Asfalta un ceļu seguma materiālu ražošana 11.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils labiekārtošanas kombināts PSIA
Ventspils novada Vārves pagasts, nekustamais īpašums „Jaunpentuļi” cieto sadzīves atkritumu poligona „Pentuļi” teritorija
231 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana 10.08.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jūras projekts SIA
Rīga, Daugavgrīvas ostas Austrumu baseins, teritorija starp Kara ostu un Daugavu
230 Teritorijas izveidošana Daugavgrīvas ostas Austrumu baseinā 05.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Mazvītiņi”
229 Jahtu piestātnes „Mazvītiņi” būvniecība 04.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PARKS INVESTĪCIJAS SIA
Jūrmala, Emelīnas iela 1
228 3 dzīvojamo māju būvniecība 04.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ķekavas novada dome
Ķekavas novads, Baloži, teritorija gar Rīgas un Baložu ielām posmā no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai
227 Gājēju un veloceliņa būvniecība 03.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Zvārtas ielā 11
226 Garāžas būvniecība 03.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Gulbenes novads, Rankas pagasts, nekustamais īpašums „Vidussejatas”
224 Vēja ģeneratora ierīkošana 02.08.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība biedrība
Ventspils, Sarkanmuižas dambis 29, Ventspils ostas teritorija
223 Piestātnes Nr.13B rekonstrukcija 02.08.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Salacgrīvas Nord Termināls SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīva, nekustamais īpašums Jūras ielā 16
222 Kraujlaukumu rekonstrukcija 02.08.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums Pavasara ielā 56
220 Dzīvojamās mājas būvniecība 29.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 37
219 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 29.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Alberta projekts SIA
Garkalnes novads, Makstenieki, nekustamais īpašums Melleņu ielā 2
218 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 29.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Stradi z/s
Ogres novada Ogresgala pagasts, nekustamā īpašuma „Stradi” teritorija
217 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 27.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rojas noavad dome
Rojas novada Rojas pagasts, valsts meža zemes 12722.Zilokalnu meža iecirkņa 124.kvartāla 25.nogabala teritorija
216 Kapsētas paplašināšana 27.07.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rojas noavad dome
Rojas novada Rojas pagasts, valsts meža zemes 12722.Zilokalnu meža iecirkņa 197.kvartāla 1., 2, 5. un 6.nogabala teritorija
215 Kapsētas ierīkošana 27.07.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Daugavieši SIA
„Štikāņi”, Silmalas pag., Rēzeknes raj.
213 Ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija 22.07.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ances pagasta pārvalde
Ventspils novads, Ances pagasts, nekustamais īpašums „Ances muiža”
212 Ceļa rekonstrukcija, jaunas brauktuves un autostāvlaukuma būvniecība 22.07.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamā īpašuma „Kaparāmuru karjers - Ezeri” teritorijā, atradnē „Kaparāmuri”
211 Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve 22.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ARHO SIA
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Lielā zaļā ielā 11A
210 Ūdens fasēšanas ceha būvniecība 22.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Graudiņu ielā 29
209 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 20.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūjas ciems, nekustamais īpašums „Laši”
208 Dzīvojamās mājas būvniecība 19.07.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Salaspils, nekustamais īpašums Biologu ielā 8
207 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība 19.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, nekustamā īpašuma „Krūmkalni” teritorija
206 Dzīvojamās mājas būvniecība 15.07.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Sporta ielā 2
205 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 15.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BAO AS
Tukuma novada Tumes pagastā, nekustamā īpašuma „Tumes ITP centrs” teritorijā
204 Fluorescento spuldžu pārstrādes iekārtas uzstādīšana 15.07.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
VIA SIA
Jaunjelgavas novada Seces pag., nekustamie īpašumi „Cīrulīši” un „Priedkalni”, derīgo izrakteņu atradne „Kauļi”
203 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 15.07.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Vides konsultāciju birojs SIA
Rīga, a/s „B.L.B. Baltijas termināls” teritorija Ezera ielā 22
202 Rezervuāru parka paplašināšana (rezervuāru tilpuma palielināšana) 13.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Brēķu Studenti SIA
Krustpils novads, Atašienes pagasts, nekustamā īpašuma „Brēķu Studenti" teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Pertsalas purvs” (kūdras fonda Nr.3646)
201 Kūdras ieguve 13.07.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dobeles novads, Bikstu pagasts, derīgo izrakteņu atradnes „Silkalni” (iecirknis „ZA bloks”) teritorija
200 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 13.07.2010 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, nekustamā īpašuma d/s „Dole” Nr.163 teritorija
199 Dārza mājas pārprojektēšana 13.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SAIVA ANNO 1949 SIA
Rojas novada Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, nekustamā īpašuma Lielā ielā 64
198 Saldētavas būvniecība 09.07.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latplast Recycling Solution SIA
Daugavpils, Rūpniecības iela 6
197 Koka polimēru ražotnes izveide 09.07.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
G.M.KOKS SIA
Rucavas novads, Papes ciema nekustamajos īpašumos „Pūķīši”, „Pūķarags”
196 Kempinga būvniecība 09.07.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Delles z/s
Krustpils novada Variešu pagastā, nekustamie īpašumi „Lielās Delles” un „Jaundelles”
195 Liellopu fermas „Delles” 3.kārtas būvniecība 09.07.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novada Engures pagasta Engures ciems, nekustamais īpašums Jūras ielā 39
194 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība 09.07.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
BraDava SIA
Ventspils novada Ugāles pagasta Ugāles ciemā, nekustamā īpašuma „Muiža” teritorijā
193 Saldētas produkcijas uzglabāšanas noliktavas izbūve 08.07.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
VSAC "Latgale” filiāle “Litene”
192 Asfalta un ceļu seguma materiālu ražošana 08.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
JUKAD SIA
Rīga, Stērstu iela 19
191 Siltumsūkņa termozondes urbumu ierīkošana 07.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novada Skultes pagasts. Pludmale starp diviem jūrā ietekošiem strautiem - posmā no Urgas (Duntes strauts) ietekas jūrā līdz strautam pie nekustamā īpašuma „Blāzmas” ziemeļu virzienā
189 Kāpu atjaunošana un nostiprināšana 06.07.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Auto Smēde SIA
188 Asfalta un ceļu seguma materiālu ražošana 06.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DELPRO SIA
Jūrmala, Bulduri, uz objektu Krišjāņa Barona ielā 1
186 Elektroapgādes elektrotīkla izbūve 01.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grotāni SIA
Kokneses novads, Kokneses pagasts, nekustamais īpašums „Grotāni”, derīgo izrakteņu atradne „Rīteri” (iecirknis Grotāni)
185 Derīgo izrakteņu ieguve 01.07.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Kalna ielā 4
183 Saimniecības ēkas būvniecība 29.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums „Gurnicas”
182 Siltumsūkņa ierīkošana 29.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kalna Tomēni SIA
Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, Brutuļi, nekustamais īpašums „Brutuļu darbnīcas”
180 Kompostēšanas stacijas būvniecība 28.06.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
JUKAD SIA
Rīga, Stērstu iela 19
179 Siltumsūkņa ierīkošana 07.07.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (SEZ)
Liepāja, Karostas kanāls
178 Projekts „Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” 28.06.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Ogres novada pašvaldība
Ogres novada Menģeles ciema teritorija
177 Ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija 19.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Intra projektēšanas birojs SIA
Jūrmala, Grīšļa un Emīlijas ielās uz objektu Pētera ielā 38
176 Sadalošā vidēja spiediena gāzes vada izbūve 19.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts, nekustamo īpašumu „Aizalksne 1”, „Caunes” un „Druvas” teritorija
175 Piebraucamā ceļa būvniecība 19.06.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Meža ielā 5
174 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 18.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kārsavas novads, Malnavas pagasts, nekustamā īpašuma „Korintes” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Korintes”
173 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 18.06.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Turaidas ielā 25
172 Dzīvojamo māju (savrupmāju) būvniecība 17.06.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Ābelītes”
171 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par pirti 15.06.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
EU Energo SIA
Rīga, Eksporta iela 15, SIA „Rīgas Centrālais Termināls” teritorija
170 Akmeņogļu un brūnogļu brikešu ražotnes būvniecība 14.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Magoņu ielā 2
169 Pludmales inventāra nomas paviljona jaunbūve 14.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Upeņu ielā 2
168 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Doles sala, nekustamā īpašuma d/s „Dole” Nr.123 teritorija
167 Dārza mājas piebūves un pirts būvniecība 14.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvia Timber International SIA
Limbaži, Meža ielā 2
166 Koksnes impregnēšanas ceha būvniecība 11.06.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Astras”
165 Dzīvojamās mājas un palīgēku (saimniecības ēka, pirts) būvniecība 10.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Papeļu ielā 1
164 Dzīvojamās mājas būvniecība 10.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Roņu ielā 8-2
163 Piebūves (nojumes) būvniecība 10.06.2010 Centrālās struktūrvienības
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Dzelzceļa ielā 8
162 Saimniecības ēkas būvniecība 10.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VILKME SIA
Zaķumuiža, Ropažu novads, nekustamais īpašums „Taurēni”
161 Sadzīves atkritumu šķirošanas vietas izveidošana 10.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils Dolomīts SIA
Viesītes novads, Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju, nekustamie īpašumi “Lejas Celmāres” un „Radzes”, derīgo izrakteņu atradnes „Lejas Celmāres-Radzes” teritorija
160 Derīgo izrakteņu ieguve 10.06.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Aqua-Brambis SIA
Jūrmala, Lielupe, teritorija posmā no O.Kalpaka prospekta līdz Spilves ielai Priedainē
159 Ūdensvada zemtekas būvniecība 09.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Kāpu ielā 121
157 Ēkas lit.001 rekonstrukcija 08.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, nekustamais īpašums Abavas ielā 5
156 Savrupmājas būvniecība 07.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Meliorprojekts VSIA
Ogres novads, Krapes pagasts, nekustamā īpašuma “Ozolkalni” teritorija
155 Dīķa ierīkošana 07.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltenes ciems, nekustamā īpašuma „Kurzemes” teritorija
154 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts rekonstrukcija, garāžas-nojumes būvniecība 04.06.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Energo wind SIA
Rucavas novadā, nekustamo īpašumu „Apšūtes”, „Vecvismini”, „Baltpurviņi”, „Kalni”, „Ģirņi”, „Mežstrauti”, „Vismini 2” teritorija
153 Astoņu vēja elektrostaciju būvniecība 04.06.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem biedrība
Lielvārdes novadā, Lēdmanes pagastā, nekustamā īpašuma „Lapegles” teritorijā
152 Auto-moto-velo trases būvniecība 03.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Velda vējš SIA
Vaiņodes novads, nekustamie īpašumi „Asniņi”, „Kraujas”, „Kalna Dzintari”, „Armandi”, „Dzintari”, „Veldas Jaunzemji”, „Lejnieki”, „Kalna Mežmaļi” un „Lielkrūzas”
151 Deviņu vēja elektrostaciju būvniecība 03.06.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Apšuciems, nekustamā īpašuma "Rozentāli" teritorija
150 Bioloģisko attīrīšanas iekārtu būvniecība 03.06.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
PRO VIA SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Naudītes un Asteru ielas teritorija
149 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve 03.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ARH STADIJA SIA
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Anetes ielā 9
148 Privātmājas būvniecība 03.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bērzi Bio SIA
Mālpils novads, Mālpils pagasts, nekustamā īpašuma „Bērzi” teritorija
147 Biogāzes ražotnes būvniecība 03.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jelgavas novads, Glūdas pagasts, nekustamais īpašums „Stūri”
146 Dzīvnieku krematorijas izveide 01.06.2010 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Mastiņi”
145 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 01.06.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ozola & Bula, arhitektu birojs SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Lielupes ielā 21
144 Skolas un autoskolas ēku rekonstrukcija 01.06.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
NĀC KOPĀ biedrība
Ogres novads, Krapes pagasts, nekustamā īpašuma „Ūdensdzirnavas” teritorija
143 Z/s „Ūdensdzirnavas” teritorijas labiekārtošana (atpūtas un izglītojošā kompleksa izveide) 28.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kandavas novada Matkules pagasts, nekustamā īpašuma „Kalniņi” teritorija
142 Apmežojušos lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopšana 26.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kuldīgas novads, nekustamā īpašuma „Ventas Strēlnieki” teritorija
141 Šķūņa rekonstrukcija par dzīvojamo māju 26.05.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Kaltenes ciems, nekustamā īpašuma „Ķesteri” teritorija
140 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 26.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
139 Projekts „VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” infrastruktūras attīstība” – projektēšana, ceļu būves darbi, inženiertīklu būvdarbi un atbilstoša aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 25.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novada Ķekavas pagastā, Ķekavā, nekustamajā īpašumā „Dzintariņi”
138 Savrupmājas būvniecība 25.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Kereļi”
137 Saimniecības ēku būvniecība 25.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ASK SIA
Saulkrastu novads, Skultes ostas teritorija - Bērzu aleja 5A
136 Remonta ceha un kompresoru ēkas rekonstrukcija 21.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Geo Consultants SIA
Madonas pilsētas teritorija, nekustamais īpašums Saules ielā 71A un Saules ielā 65D, derīgo izrakteņu atradne „Saules iela”
135 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 19.05.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
TOTAS SIA
Brocēnu novads, Brocēni, nekustamais īpašums „Skorpions”
134 Dziļurbumu ierīkošana 17.05.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
PMG Grupa SIA
Ventspils novads, Piltene, nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 5 teritorija
133 Vēja elektrostacijas būvniecība 17.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Lakstīgalu ielā 3
132 Dzīvojamās mājas piebūves būvniecība 17.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ADA SIA
Rojas novads, Mērsrags, Mērsraga ostas teritorija Lielā ielā 62
131 Metinātavas rekonstrukcija par saimniecības ēku 14.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novads, Zirņu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Pampāļu meža iecirkņa 297.-299., 303.- 305.kvartāls
130 Meža ceļa „Cieceres ceļš” būvniecība 12.05.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Jūrkalnes pagasta pārvalde
„Krasti”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV -3626
129 Saimniecības ēkas būvniecība 12.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Mārsnēnu Upmaļi SIA
Priekuļu novads, Mārsnēnu pagasts, nekustamais īpašums „Saulgrieži”
128 Biogāzes ražotnes būvniecība 12.05.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Ciļņu ielā 8
127 Saimniecības ēkas rekonstrukcija 12.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VEF Radiotehnika AS
Kurzemes prospekts 3, Rīga
126 Ēkas pirmā stāva daļas rekonstrukcija ar funkcijas maiņu (tirdzniecības centrs) un autostāvvietas būvniecību 11.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kandavas novada Matkules pagasts, „Strautnieki”
125 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana 11.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Baltās naktis SIA
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Bērzu ielā 14
124 Veikala būvniecība 10.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS
Jūrmalā, Garkalnes, Lāčplēša, Pļaviņu, Tirzas un Mazirbes ielu teritorijā
123 Elektroapgādes tīkla renovācija 10.05.2010 Centrālās struktūrvienības
Vides projekti Valsts SIA
Krāslavas novada Kaplavas pagasts, nekustamais īpašums „Robeždaugava” un Krāslavas novada Piedrujas pagasts, nekustamais īpašums „Violetas”
122 Stacionāro hidrotehnisko aizsargbūvju būvniecība bīstamo vielu noplūdes ierobežošanai Daugavā 06.05.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Inženieru birojs „Kurbada tilti” SIA
Rīga, Saivas ielā 40
121 Sargposteņa nogāzes rekonstrukcija 05.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS
Jūrmala, Dzirksteles, Garkalnes, Krimuldas, Pļaviņu un Lauku ielas teritorija
120 Elektroapgādes tīkla renovācija 05.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Autoparks M SIA
Rīga, Mūkupurva iela 2
119 Autostāvvietas būvniecība 05.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vincents SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums 33.līnijā 2
118 Dzīvojamās mājas Lit.001 rekonstrukcija 05.05.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācija
Engures novads, Lapmežciema pagasts, piekrastes posms Ragaciems-Klapkalnciems, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) - Ķemeru nacionālā parka teritorija
117 Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās (Ķemeru nacionālā parka teritorija) 05.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija
Ventspils novads, Užavas pagasts, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) - dabas lieguma „Užava” teritori
116 Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās (dabas liegums „Užava”) 05.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija
Dundagas novads, Kolkas pagasta Kolkas, Pitraga, Mazirbes un Sīkraga ciemi, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) - Slīteres nacionālā parka teritorija
115 Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās (Slīteres nacionālā parka teritorija) 05.05.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Talsu meliorators SIA
Talsu novada Laidzes pagasts, nekustamā īpašuma “Kumeliņi” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Caunas”
114 Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve 30.04.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ikšķiles Olis SIA
Ķeguma novads, Rembates pagasts, nekustamā īpašuma “Vecsudrabi” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Vecsudrabi”
113 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 30.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Cerova SIA
Ķekavas novadā, nekustamajā īpašumā „Mežvistas”
112 Māšu putnu novietnes rekonstrukcija 29.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Forma Machinery SIA
Dārdu iela 3, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139
111 Dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondes ievietošanai 29.04.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvladības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils pludmale, posmā no centrālās ieejas līdz Dienvidu molam
110 Ventspils pilsētas pludmales apgaismojuma papildināšana 28.04.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
VP METALS SIA
Rīga, nekustamais īpašums Ganību dambī 24
109 Metāllūžņu pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas laukuma izveide 28.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamā īpašuma „Bundēni” teritorija
108 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība 27.04.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
CITY OFFICE SIA
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums „Alderi 7”
107 Dzīvojamās mājas būvniecība 27.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Surmis SIA
Nekustamais īpašums „Dzirnavas” (kadastra Nr.62880010198), Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
106 Hidroelektrostacijas „Lēnu dzirnavu HES” būvniecība 26.04.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūjas ciems, nekustamais īpašums „Zvejnieku ciemats Nr.7”
105 Dzīvojamās mājas un palīgēku rekonstrukcija 26.04.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Citrus Solutions SIA
Dundagas novads, Kolkas pagasts, nekustamais īpašums „Kapteiņi”
104 Novērošanas stacijas būvniecība 26.04.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Vincents SIA
Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 115
103 Biroju ēku kompleksa ar daudzstāvu autostāvvietu būvniecība 26.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada dome
Ziemeļu ielā 28 un Ziemeļu ielā 12A, Lilastē, Carnikavas novadā
102 Glābšanas stacijas un palīgēkas rekonstrukcija, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 23.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ikšķiles novads, nekustamā īpašuma “Lāsītes” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Lāsītes”
101 Derīgo izrakteņu (smilts un dolomīts) ieguve 22.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamie īpašumi Krasta ielā 5, Krasta ielā 6 un Kraujas ielā 9
100 Mazās Kraujas ielas būvniecība 22.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
S.O.S. projekti SIA
Jūrmala, uz objektu Viktorijas ielā 9
99 Elektroapgādes ierīkošana 21.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vērsis RO SIA
Mārupes novadā, derīgo izrakteņu atradnē „Gundegas”, nekustamā īpašuma „Gundegas” teritorijā
98 Derīgo izrakteņu (kūdras un smilts) ieguve 21.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Peldu ielā 4
97 Dzīvojamās mājas Nr.001; 003 rekonstrukcija 20.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Ērgļu ielā 2A
96 Ēkas lit.2 rekonstrukcija 20.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils, nekustamais īpašums Vaivariņu ielā 1
94 Dzīvojamās mājas būvniecība 15.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Salacgrīvas novads, derīgo izrakteņu atradne „Ķulaurga”, nekustamā īpašuma „Ķulaurga” teritorija
93 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 14.04.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Salacgrīvas novads, Ainažu pilsētas lauku teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Ainaži (iecirknis „Ainaži 2”)”
91 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 12.04.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novada Nītaures pagastā, derīgo izrakteņu atradne „Virši”, nekustamo īpašumu „Virši” un „Vigsalas” teritorija
90 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 09.04.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Leona Paegles ielā 50
89 Saimniecības ēkas lit.002 un lit.003 rekonstrukcija 08.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, nekustamais īpašums „Cielavas”
88 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas rekonstrukcija un pirts būvniecība 07.04.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Katlakalna ciems, nekustamais īpašums Skultes ielā 4
87 Savrupmājas būvniecība 07.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas ciems, nekustamā īpašuma „Grīņi” teritorija
86 Pirts, saimniecības ēkas un pagraba būvniecība 31.03.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Partizānu ielā 42
85 Dzīvojamās mājas lit.001 rekonstrukcija 31.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekava, nekustamais īpašums Mārtiņa ielā 22
84 Dzīvojamās mājas būvniecība 31.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīgas novads, Pelču pagasts, Pelči
83 Siltumtrases izbūve/rekonstrukcija 30.03.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Cēsu novada Vaives pagasts, nekustamā īpašuma „Vidusābelītes” teritorija
82 Pirts būvniecība 29.03.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas lauku teritorija, nekustamā īpašuma „Zēģeles” teritorija
81 Ceļa (servitūta) būvniecība 26.03.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Lenkas Energo SIA
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, nekustamā īpašuma „Lenkas” 2.zemes vienības teritorija
79 Vēja elektrostacijas būvniecība 24.03.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Lejas Palsāni z/s
Viesītes novads, Saukas pagasts, nekustamā īpašuma „Lejas Palsāni” teritorija
78 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku (malkas šķūnis, garāža, pirts) un jaunlopu kūts būvniecība 23.03.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Zeme un Sēta SIA
Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, nekustamā īpašuma „Grantiņi” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Grantiņi”
77 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 22.03.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Kalnu ielā 30
75 Dzīvojamās mājas būvniecība 19.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Vānes un Zemītes pagasts, Zemgales mežsaimniecības 2.Kandavas meža iecirkņa 232/248; 233/249; 234/250; 214/215; 234/235; 250/251; 253/254.kvartāls
74 Meža ceļa “Peku ceļš” būvniecība 19.03.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jūrmala, nekustamais īpašums Slokas ielā 68
73 Ēkas rekonstrukcija 19.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novada Skultes pagastā, nekustamā īpašuma „Stūri” teritorijā
72 Ceļa (servitūta) būvniecība 18.03.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
ARHITEKTI PĒTERSONI I.A. SIA
Lielvārdes novada Jumpravas pagasts, nekustamais īpašums „Valdemāra skola”
71 Jumpravas speciālās internātskolas rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana 17.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Kāpu ielā 25
70 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 16.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, nekustamais īpašums Raiņa ielā 55
69 Skolas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšanai) 16.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 41
68 Dzīvojamās mājas būvniecība 16.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Doles sala, nekustamā īpašuma „Saulītes-1” teritorija
67 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 15.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Doles sala, nekustamā īpašuma „d/s Dole Nr.86” teritorija
66 Dārza mājas būvniecība 15.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RCBS SIA
Rīgā, nekustamais īpašums Eksporta ielā 3a, 3b
65 Rīgas pasažieru termināļa piestātnes JPS-2 rekonstrukcija un nojumes nojaukšana 12.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventus Navitas SIA
Pāvilostas novada Vērgales pagasts, nekustamie īpašumi „Ūdri” un „Ūdriņi”
63 Vēja elektrostaciju parka ierīkošana 11.03.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Taurupes pagasts, Ogres novads, nekustamā īpašuma „Jaunpelnaiņi” teritorija
62 Valsts vietējā autoceļa V976 Ķeipene-Caune būvniecība posmā 4,5km-5,3km 11.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamā īpašuma „Līgas” teritorija
61 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēkas būvniecība 10.03.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
SELGA LAIT SIA
Engures novads, Lapmežciems, nekustamo īpašumu „Zivju apstrādes komplekss” , „Siliņi” un „Žagariņi” teritorija
60 Ēku demontāža/teritorijas sakārtošana 10.03.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, nekustamā īpašuma „Kalna Ņami” teritorija
59 Dzīvojamās mājas būvniecība 09.03.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ventspils novada Vārves pagasts, nekustamā īpašuma „Valsts mežs Vārve” teritorija
58 Nobrauktuves izbūve krasta kāpas šķērsošanai 08.03.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Mežvidi SIA
Daugavpils novada Tabores pagastā, nekustamajos īpašumos „Mežvidi 3" un „Mežvidi 4”, derīgo izrakteņu atradnes „Elerne (I iecirknis)” teritorijā
57 Smilts-grants ieguve 08.03.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums Pavasara ielā 66
56 Mājas un garāžas būvniecība 08.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, nekustamais īpašums Rīgas ielā 77C
55 Ēkas rekonstrukcija 05.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PPL Energy SIA
54 Vēja ģeneratoru ierīkošana 04.03.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Studentu ielā 3a
53 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 01.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas Brīvostas Pārvalde
Rīga, Rīgas brīvostas teritorija, Kundziņsalas dienvidu daļa
52 Dzelzceļa tilta pār Sarkandaugavu būvniecība 01.03.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ošmaļi SIA
Ventspils novada Vārves pagasts, nekustamais īpašums „Ošlejas”
51 Vēja elektrostaciju parka ierīkošana 26.02.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
DELPRO SIA
Jūrmala, uz objektiem Emelīnes ielā 1un Emelīnes ielā 3
50 Elektroapgādes ierīkošana 26.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmalas pilsētas teritorija
48 Zaru ielas rekonstrukcija 24.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dubultu prospekts 54, Jūrmala, LV-2015
47 Moteļa būvniecība 23.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
E DAUGAVA SIA
Emburga, Sidrabenes pagasta Ozolnieku novads, nekustamo īpašumu „Atvari” un „Akači” teritorija
46 Nolietoto automašīnu riepu pārstrāde pirolīzes iekārtā 22.02.2010 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Valkas novads, Valkas pagasts, derīgo izrakteņu atradnes „Zīles (Dores)” teritorija
45 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 19.02.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novads, Pampāļu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Pampāļu meža iecirkņa 129.-134., 144., 145., 148. un 149.kvartāls
44 Meža ceļa „Kuļmašīnas ceļš” būvniecība 18.02.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Veide Deko SIA
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, nekustamais īpašums „Koklītes 1”
43 Sporta un atpūtas centra un kafejnīcas būvniecība 12.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas Ūdens SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Promenādes ielā 1A
42 Administratīvās ēkas rekonstrukcija 12.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ūdenslīnija SIA
Jūrmala, Priedaine, nekustamais īpašums Salaspils ielā 4
41 Bērnudārza rekonstrukcija/renovācija (ēkas siltumapgādes ierīkošana) 12.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Rotas ielā 9
40 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 12.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Rotas ielā 9
40 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 12.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Dzintaru prospektā 41
39 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 12.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Systems Terminal SIA
Rīga, Rīgas brīvostas teritorija, Kundziņsala
38 Multimodāla termināla būvniecība 12.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma Inčupes ielā 4 teritorija
35 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 08.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daina EL SIA
Jūrmala, uz objektu Turaidas ielā 1
34 Elektroapgādes ierīkošana 08.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Doles sala, nekustamais īpašums d/s „Dole” teritorijā
33 Dārza mājas būvniecība 04.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums „Nērijas”
32 Pirts būvniecība 04.02.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krāslavas novads, Skaistas pagasts, nekustamais īpašums „Vīnogas”
31 Piebraucamā ceļa būvniecība 04.02.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
E DAUGAVA SIA
Emburga, Sidrabenes pagasta Ozolnieku novads, nekustamo īpašumu „Atvari” un „Akači” teritorija
30 Nolietoto akumulatoru pārstrāde 04.02.2010 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīga, Ventas upe, posmā no peldvietas Mārtiņsalā līdz Vecajam ķieģeļu tiltam
29 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi Ventas upē 04.02.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūjas ciems, nekustamais īpašums „Jūrasdzeņi-1”
28 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 04.02.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Atbrīvošanas 52 Biedrība
Rēzekne, nekustamais īpašums Atbrīvošanas alejā 52
27 Ģeotermālo urbumu, saules kolektoru un vēja ģeneratoru ierīkošana 02.02.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, uz objektiem Kāpu ielā 81, Kāpu ielā 83, Andreja ielā 5 un Andreja ielā 6a
25 Ūdensvada izbūve 29.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils, nekustamais īpašums Vaivariņu ielā 1
24 Dzīvojamās mājas būvniecība 15.04.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Madonas novads, Ļaudonas pagasts, nekustamais īpašums „Sietiņi", derīgo izrakteņu atradnes „Sietiņi” teritorija
23 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 25.01.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
ARH STADIJA SIA
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, nekustamā īpašuma „Zvejnieki 1” teritorija
22 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 25.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums „Gaidēni” un „Gaidas”
21 Kūtsmēslu krātuves būvniecība 25.01.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Babītes novada pašvaldība
Babītes novads, Salas pagasts, Spuņciema teritorija
20 Ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija 20.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SPOŽUMS SIA
19 Nolietoto transportlīdzekļu sagatavošanas pārstrādei iecirkņa izveide 19.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kalnāji SIA
Tukuma novada Slampes pagasts, nekustamais īpašums „Kalnāji”, 1.zemes gabals
18 Liellopu kompleksa būvniecība 19.01.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Inženieru birojs BŪVE UN FORMA SIA
Jūrmala, uz objektu Turaidas ielā 1
17 Ūdensvada, saimniecības un lietus kanalizācijas izbūve 19.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TLKS SIA
Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, nekustamais īpašums „Plikais purvs", derīgo izrakteņu atradnes „Plikais purvs” teritorija
16 Derīgo izrakteņu (smilts/smilts-grants) ieguve 19.01.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas pagasts, Ģipkas ciems, nekustamā īpašuma „Bāri” teritorija
15 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 19.01.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Inženieru birojs BŪVE UN FORMA SIA
Jūrmala, uz objektu Turaidas ielā 1
14 Sadalošā gāzes vada izbūve 19.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Liedaga ielā 7A
13 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Avoti-1 z/s
Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā, nekustamajā īpašumā „Avoti-1", derīgo izrakteņu atradnes „Ozoli I” (iecirknis „Zīles”) teritorija
12 Smilts un smilts-grants ieguve 18.01.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums „Zāmueli”
11 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija/saimniecības ēkas būvniecība 15.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
REFUM SIA
Kuldīgas pilsētas teritorija
10 Jūrkalnes ielas un izbrauktuvju izbūve Alsungas ielā Nr.19 un Nr.26 15.01.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Rosme SIA
Viesītes novads, Viesītes pilsētas lauku teritorija, nekustamais īpašums „Vēja Kalns”
8 Vēja ģeneratora ierīkošana 14.01.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
UNI ORGANIC SIA
Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, nekustamo īpašumu „Alīna” un „Akmeņlauks” teritorija
7 Ubagovas ezera tīrīšana (sapropeļa ieguve) 13.01.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Betānijas ielā 4
6 Dzīvojamās mājas būvniecība 12.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Bērzciems, nekustamais īpašums „Tauriņi”
5 Teritorijas labiekārtošana 12.01.2010 Ventspils reģionālā vides pārvalde
MĒTRIENAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA PA, Mētrienas ŪSS
“Zīles”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865
4 Dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondes ievietošanai 08.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ROTHTERM SIA
Sējas novads, autoceļa Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) 1.600-4.300km, posms no Gaujas tilta līdz autoceļam V79
3 Projekta „Gājēju-velosipēdistu celiņa uz autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) 1.600-4.300km (posms no Gaujas tilta līdz autoceļam V79 Murjāņi-Sēja) būvprojekta izstrāde” realizācija. 08.01.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pļaviņu novada dome
Pļaviņas, nekustamie īpašumi Daugavas ielā, Lielā Krasta iela un Gostiņos Ugunsdzēsēju ielā, Stiklinieku ielā, Šaurajā ielā, Stiklinieku iela, Fabrikas iela, Lielajā ielā, Fabrikas ielā
2 Esošā Pļaviņu HES ūdenskrātuves aizsargdambja pagarināšana par 2,1 km 05.01.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
Sprīdītis Bio SIA
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, nekustamais īpašums „Sprīdītis”
1 Biogāzes ražotnes būvniecība 04.01.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde