lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
Ādažu Ūdens SIA
Ādažu novads, Ādažu, Kadagas un Stapriņu ciemi.
472 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta" realizācija. 30.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RECOLAT SIA
Liepāja, Oskara Kalpaka iela 40A.
471 Cieto augsta blīvuma polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes ražotnes ierīkošana. 27.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Karjers 96 SIA
Kandavas novads, Cēres pagasts, nekustamais īpašums "Karjers".
470 Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguve. 22.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Engures novada dome
Engures novads, Lapmežciema pagasts, nekustamais īpašums "Kuplā priede".
469 Auto stāvlaukuma rekonstrukcija ar LR Aizsardzības ministrijas Jūras novērošanas sistēmas tehniskās novērošanas punkta izbūvi. 19.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grantskalni ZS
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums "Grantskalni".
468 Kūtsmēslu pārstrādes iekārtas būvniecība. 16.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja, Dzintara iela 2.
467 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 15.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Rīgas reģionālās virsmežniecības Salacgrīvas mežniecības Limbažu meža iecirkņa 10.,11. un 12.kvartāls.
466 Meža ceļa "Dumbrāju ceļš" būvniecība. 15.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Meņģeles pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses iecirkņa 214.-217. un 219.-223.kvartāls.
465 Meža ceļa "Maizes trase" būvniecība. 15.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ELKO SIA
Jūrmala, Kauguri, Zvārtas iela.
464 0,4kV gaisvadu līnijas Z-226-04, 20kV gaisvadu līnijas un transformatora apakšstacijas TP-226 rekonstrukcija. 15.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ELKO SIA
Jūrmala, Kauguri, Kaugurciema iela.
463 20kV gaisvadu līnijas un transformatora apakšstacijas TP-245 rekonstrukcija. 15.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Alsungas meža iecirkņa 105.,110.,114.kvartāls.
462 Meža ceļa "Vārpiņu ceļš" būvniecība. 15.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Apes novads, Virešu pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 124.Sikšņus meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas mežniecības 164.,165.,181.,182.,183.,201.,202. un 203.kvartāls.
461 Meža ceļa "Strazdiņa stiga" būvniecība. 15.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Tukuma novads, Lestenes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 142.,143.,144.,145. un 146.kvartāls.
460 Meža ceļa "Riestu purva ceļš" būvniecība. 15.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Baltijas Apaļkoku Exports SIA
Garkalnes novads, nekustamais īpašums "Gredzeni".
459 Derīgo izrakteņu- smilts ieguve. 13.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasta Bērzciems, nekustamais īpašums "Jaunfišeri".
458 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 13.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novads, Padures pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Alsungas meža iecirkņa 160.,161.kvartāli, nekustamie īpašumi: "Jaunnašķi", "Guntas", "Bangas", "Rūķi", "Mētriņi", "Mētrāji", "Puķes", "Čiekuri", "Ķaņepjvērpji", "Sīmaņi".
457 Meža ceļa "Mazā Nabas ezera ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Jordan polymers SIA
Daugavpils, Višķu iela 21T.
456 Izlietotā polietilēna un polipropilēna iepakojuma pārstrādes ražotnes ierīkošana. 13.12.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Ķeipenes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Ogres meža iecirkņa 47.,50.,48. un 51.kvartāls.
455 Meža ceļa "Upmalas ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Meņģeles pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses iecirkņa 243.-250.,238. un 239.kvartāls.
454 Meža ceļa "Loka ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Madlienas pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses iecirkņa 300. un 301.kvartāls.
453 Meža ceļa "Baložu ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Madlienas pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses iecirkņa 297.,296. un 295.kvartāls.
452 Meža ceļa "Rētes ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kokneses novads, Bebru pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12528.Kokneses meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Kokneses mežniecības 200.-202.kvartāls.
451 Meža ceļa "Barkāna līnija" būvniecība. 13.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Neretas novads, Zalves pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12528.Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Neretas mežniecības 47.,53. un 54.kvartāls.
450 Meža ceļa "Zalaku ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Neretas novads, Zalves pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12528.Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Neretas mežniecības 21.,22.,44. un 45.kvartāls.
449 Meža ceļa "Rocēnu ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kārsavas novads, Salnavas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 6.Kārsavas meža iecirkņa 92.,77. un 50.kvartāls.
448 Meža ceļa "Bolku sila ceļš" būvniecība. 13.12.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Baltijas Zvejnieks SIA
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Upes iela 56.
447 Sūkņu stacijas, sāls un mucu noliktavas ēku rekonstrukcija. 13.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
"Ventspils nafta" termināls SIA
Ventspils, nekustamie īpašumi: Talsu iela 75, Talsu iela 69, Ziemeļu iela 75, Dzintaru iela 64, Dzintaru iela 68, Dzintaru iela 66, Dzintaru iela 88, Dzintaru iela 90.
445 Cauruļvadu koridora būvniecība. 09.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
444 Lauksaimniecības un meža zemju meliorācijas sistēmas "Ošlejas" rekonstrukcija. 09.12.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
EKO Sistem Serviss SIA
Mednieku iela 2, Krāslava, Krāslavas novads
443 Uzglabājamo sadzīves un bīstamo atkritumu apjoma palielināšana esošajā sadzīves un bīstamo atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas vietā. 08.12.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Būvdizains SIA (Baltā Kāpa SIA pilnvarots pārstāvis)
Jūrmala, Lašu iela 1111.
442 Vaļņu un žogu jaunbūve. 07.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Būvdizains SIA (Baltā Kāpa SIA pilnvarots pārstāvis)
Jūrmala, Lašu iela 1111 un Lašu iela 2009.
441 Lašu ielas izbūve zemes gabalā Lašu iela 1111 un Lašu iela 2009. 07.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvi Dan Agro SIA
"Ošlejas",Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
440 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 06.12.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Tehenergo SIA
Nīcas novads, Otaņķu pagasts, nekustamais īpašums "Kupši".
439 Vienas VES būvniecība Nīcas novada nekustamajā īpašumā "Kupši" 06.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Tehenergo SIA
Nīcas novads, Otaņķu pagasts, nekustamais īpašums "Zaķi".
438 Vienas VES būvniecība Nīcas novada nekustamajā īpašumā "Zaķi". 06.12.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Neretas novads, Zalves pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12528.Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Neretas mežniecības 91.,113.,114.kvartāli.
436 Meža ceļa "Mazzalvītes purva ceļš" būvniecība. 06.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Neretas novads, Zalves pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12528.Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Neretas mežniecības 350.,351.,72.,75.,48.kvartāli.
435 Meža autoceļa "Talcenes ceļs" būvniecība. 06.12.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Līvbērzes meža iecirkņa 228.,229.,230.,232.kvartāls
434 Meža ceļa "Aucītes ceļš" būvniecība. 06.12.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Abipro SIA
Daugavpils, Motoru iela 4R.
433 Kompozītmateriālu ražotnes ierīkošana. 06.12.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
A Vide SIA , SIA OK īpašumi pilnvarots pārstāvis
Ogres novads, Ogre, Rīgas iela 27 un Rīgas iela 29.
431 Tirdzniecības centra būvniecība. 02.12.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Cirmas bekons SIA
Ludzas novads, Cirmas pagasts, nekustamais īpašums "Cirmas bekons".
430 Biomasas elektrostacjas ar jaudu 500kW būvniecība. 02.12.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Vides barometrs SIA
Jelgavas novads, Vircavas pagasts, nekustamais īpašums "Jaunlībieši".
429 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 01.12.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
BELSS SIA
Salaspils novads, Salaspils, nekustamais īpašums Smilšu ielā 1.
428 Sporta halles būvniecība un teritorijas labiekārtošana. 28.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dundagas novada Dundagas pagasta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Zilokalnu meža iecirkņa 204./214,205./215.kvartāls
427 Meža ceļa "Jukumsātu ceļa pagarinājums" būvniecība. 28.11.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 123.Silvas meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema mežniecības 60.,61.,76.-80.,96.,97.kvartāls.
426 Meža autoceļa "Lināju ceļš-1" būvniecība. 28.11.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ulbroka SIA
Stopiņu novads, Ulbroka, nekustamais īpašums Acones ielā 10.
425 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 28.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zaļais Cikls SIA
Krustpils iela 8, Rīga, LV-1073
424 Atkritumu savākšanas, pārstrādes un īslaicīgas uzglabāšanas kompleksa izveide. 25.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ivo Beks aģentūra SIA
Kuldīgas novads, Kurmāles pagasts, nekustamais īpašums "Vecmuiža".
423 Finiera ražotnes ierīkošana. 25.11.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Baldones novads, Baldones pagasts, Zemgales mežsaimniecības Misas meža iecirkņa 30.,31.,63.,75.,77.,78. un 80.kvartāls.
422 Meža ceļa "Krūmiņu ceļš" rekonstrukcija. 25.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Misas meža iecirkņa 215.,216.,228.,229.,242. un 243.kvartāls.
421 Meža ceļa "Medaines ceļš" rekonstrukcija. 25.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Misas meža iecirkņa 213.-219.,206.,207. un 275.kvartāls.
420 Meža ceļa "Pīpētava-1.kv" rekonstrukcija. 25.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 123.Silvas meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema mežniecības 77.,93.,108.,135.,167.,168.kvartāls.
419 Meža autoceļa "Kugrīšu ceļš" būvniecība. 25.11.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novads, Lejasciema un Lizuma pagasti, Austrumvidzemes mežsaimniecības 123.Silvas meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema mežniecības 168./197.,169./198.,170./199.,171./200.kvartāls.
418 Meža autoceļa "Lācezera ceļš" būvniecība. 25.11.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Purvu ielā 12.
417 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība. 25.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Olektes ielā 2.
416 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība. 25.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Mežbrēķi SIA
Krustpils novads, Krustpils pagasta īpašumi.
415 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas "Ļūļākas" rekonstrukcija. 21.11.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums "Zeltkalnu iela 9".
414 Dzīvojamā vagoniņa siltināšana. 21.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums "Pavasara iela 14".
413 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība. 21.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Smiltenes novads, Variņu pagasts, Ziemeļvidzemes virsmežniecības Smiltenes mežniecības 415., 416., 417. un 406.kvartāls.
412 Meža autoceļa "Kugra ceļš" būvniecība. 17.11.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, Rudens iela 21.
411 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 17.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Thermeko SIA
Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, nekustamais īpašums "Masti-1".
410 Siltuma un skaņas izolācijas materiālu ražotnes ierīkošana. 17.11.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Jūras projekts SIA
Rīga, Rīgas brīvostas teritorija.
408 Pagaidu pāļu veida piestātnes MS-3 izveide. 14.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūras projekts SIA
Rīga, Rīgas brīvostas teritorija.
407 Pagaidu pāļu veida piestātnes MS-2 izveide. 14.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Graudiņu iela 6A.
406 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 11.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Jūrmala, Kaugurciems, Kapteiņa Zolta un Tauvas ielu mikrorajons.
405 Vidējā spiediena (P<4 bar) sadalošā gāzesvada un pievadu izbūve. 11.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nordeka Oil SIA
Dzirciema iela 121, Rīga.
404 Naftas produktu glabātavas rekonstrukcija. 09.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums "Vējkalni".
403 Pievedceļu būvniecība. 09.11.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvkalna meža iecirkņa 336., 337.kvartāla zemes gabalā "Aerodroms" .
402 Meža ceļa "Silnieku ceļš" būvniecība. 08.11.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
DANAMEŽS SIA
Mazsalacas novads, Ramatas pagasts, nekustamais īpašums "Kažoki".
401 Meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcija. 04.11.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums "Zēģeles".
400 Dzīvojamās mājas, klēts un kūts ar šķūni rekonstrukcija. 04.11.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kārsavas novads, Salnavas pagasts, Austrumlatgales virsmežniecības valsts meža 6.Kārsavas meža iecirkņa 51., 52., 54., 55., 56.kvartāls.
399 Meža autoceļa "Mihasenko ceļš" būvniecība. 04.11.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ceļuprojekts AS
Salaspils novads, valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) posmā 0,300- 2,380km un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija.
398 Valsts galvenā autoceļa A5 Rīga sapvedceļš (Salaspils-Babīte) posmā 0,0300-2,380km un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija. 01.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pāvilostas novads, Pāvilosta, nekustamais īpašums Tirgus ielā 11.
397 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija. 01.11.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 5.Rēzeknes meža iecirkņa 170.kvartāls, 172.kvartāls, 173.kvartāls, 176.kvartāls, 177.kvartāls, 178.kvartāls, 179.kvartāls.
396 Meža ceļa "Vēžakroga ceļš" rekonstrukcija. 01.11.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novads, Annenieku pagasts, nekustamais īpašums "Mežiņi", un Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 291., 292., 296., 299. un 303.kvartāls.
395 Meža ceļa "Cerību torņa ceļš" būvniecība. 01.11.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Krāsu serviss SIA
Rīga, Vienības gatve 93.
394 Krāsu sajaukšanas un fasēšanas iekārtas uzstādīšana. 01.11.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Smites SIA
Saldus nov., Zvārdes pag., nekustamais īpašums "Smites", atradne "Smites V"
393 Smilts-grants un smilts ieguve 31.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Politempo SIA
Olaines novads, Olaine, Rūpnīcu iela 4
392 Plastmasas atkritumu pārstrādes ceha izveide 31.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS
Engures novads, Engure, Avotu iela, Jūras iela, Piejūras iela
391 Elektroapgādes objekta TP-7509 "Engures dārzniecība" (Z-4) rekonstrukcija 31.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Karjers serviss SIA
Tukuma nov., Slampes pag., nekustamais īpašums "Kažoki", atradne "Kažoki"
390 Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguve. 26.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Atpūtas komplekss Meleki SIA
Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., nekustamais īpašums "Meleku līcis"
389 Divu pirts ēku, laivu mājas un garāžas ar palīgtelpu jaunbūves 26.10.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
VEK SIA
Mārupes nov., Tīraines ciems, Viskalnu iela 3, Mārupes novada pirmsskolas iestādes "Tīraine" teritorijā
388 Triju ģeotermisko urbumu ierīkošana 24.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VEK SIA
Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, Mārupes mūzikas un mākslas skolas teritorija
387 Divu ģeotermisko urbumu ierīkošana 24.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novada nekustamais īpašums "Irāni"
386 Dzīvojamās mājas būvniecība 24.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirkņa 205.kvartāla apgabals 344.kvartāla 1., 10., 12., 51.nogabals un 345.kvartāla 2., 3., 4., 16., 17., 51.nogabals.
385 Atklāta derīgo izrakteņu - smilts-grants un smilts ieguve. 21.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
VEK SIA
384 Trīs ģeotermisko urbumu ierīkošana. 21.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tukuma ūdens SIA
Engures novads, Smārdes pagasts, nekustamais īpašums "Tukuma Tīle".
383 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) "Tīle" rekonstrukcija. 20.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
FTO RECYCLING SIA
Rīga, Ganību dambis 31.
382 Bīstamo atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana. 20.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
METAL Recycling SIA
Rīga, nekustamais īpašums Rītausmas ielā b/n.
381 Bīstamo un nebīstamo atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana. 20.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Rendas meža iecirkņa 271., 302.-306.kvartāls.
380 Meža ceļa "Krišjāņi - Meņģenes ceļš" būvniecība. 19.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas Ūdens SIA
Jūrmalas pilsēta, Kaugurciems un Kauguri.
379 Meliorācijas tīkla rekonstrukcija Kauguros un Kaugurciemā. 18.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagsta Abragciema nekustamais īpašums "Līvi".
378 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, pirts jaunbūve. 18.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Jaunie meži SIA
Saldus novads, Lutriņu pagasts, nekustamais īpašums "Stūrīši", smilts atradnes "Stūrīši" 1. un 2. iecirknis.
377 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve. 17.10.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Olaines novads, Olaines pagasts, Zemgales virsmežniecības Klīves meža iecirkņa 18., 294., 293. un 284.kvartāls.
376 Meža ceļa "Jumiņkalna 0,4kV līnija" rekonstrukcija. 13.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Olaines novads, Olaines pagasts, Zemgales virsmežniecības Klīves meža iecirkņa 277., 278., 279., 289. un 290.kvartāls.
375 Meža ceļa "Vecais ceļš" rekonstrukcija. 13.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Olaines novads, Olaines pagasts, Zemgales mežsaimniecības Klīves meža iecirkņa 255.-257., 262. un 263.kvartāls
374 Meža ceļa "Zaķu dambis-Spulle 237" rekonstrukcija. 13.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Taurupes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses meža iecirkņa 148.-156.kvartāls.
373 Meža ceļa "Aderkašu ceļš" būvniecība. 13.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ķemeri, nekustamais īpašums Brocēnu ielā 12.
372 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēkas būvniecība. 13.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Olaines novads, Olaines pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Klīves meža iecirkņa 252., 239., 228., 229. un 214.kvartāls.
371 Meža ceļa "Baznīcas stiga" rekonstrukcija. 13.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Olaines novads, Olaines pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Klīves meža iecirknis 198., 199., 200. un 215.kvartāls.
370 Meža ceļa "215.kv.-Attīrīšanas iekārta" rekonstrukcija. 13.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, nekustamais īpašums Kameņu ielā 3.
368 Trīs ģeotermisko urbumu ierīkošana. 10.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, PA
Ikšķiles novads, Ogres pilsēta, slēpošanas trase dabas parka "Ogres Zilie kalni" teritorijā.
367 Apgaismotas slēpošanas trases izveide. 06.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RES-MET SIA
366 Eļļu un gaisa filtru pārstrāde. 03.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Baltic Hotel Group SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Jūras ielā 23/25.
365 Ēkas Nr.007 - ieejas mezgla rekonstrukcija. 03.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Salaspils pagasts, Dole, nekustamais īpašums "Stūrīši".
364 Saimniecības ēkas ar dzīvokli būvniecība. 03.10.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, Ādamlauks, Lupīnu iela 9.
363 Piecu ģeotermisko urbumu ierīkošana. 30.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Balt-1 SIA
Rīga, Kurzemes prosp.b/n.
362 Vienpadsmit ģeotermisko urbumu ierīkošana. 30.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Rēzekne, nekustamais īpašums Vidus ielā 30.
361 Divu ģeotermisko urbumu ierīkošana. 30.09.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums "Dzīpari".
360 Šķūņa rekonstrukcija un saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju. 28.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Baltezera ielā 4.
359 Savrupmājas būvniecība. 28.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, DU Mācību bāze "Ilgas".
358 Siltumsūkņa ierīkošana mācību bāzē "Ilgas". 26.09.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Vecružina, Ezera iela 23.
357 Astoņdesmit četru geotermisko urbumu un divu siltumsūkņu ierīkošana Tiskādu speciālās internātpamatskolas teritorijā. 26.09.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
ENERCOM PLUS SIA
Ventspils novads, Popes pagasts, nekustamais īpašums "Lipstiņi".
356 VES G3 un VES G4 būvniecība. 26.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Saules iela 33A.
355 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts projekta izstrāde un būvniecība. 26.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Saulkrasti, Rīgas iela 71A.
354 Dzīvojamās mājas būvniecība. 26.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Energo wind SIA
Rucavas novadā, nekustamo īpašumu „Apšūtes”, „Vecvismini”, „Baltpurviņi”, „Kalni”, „Ģirņi”, „Mežstrauti”, „Vismini 2” teritorija
353 8 Enercon E-101 VES būvniecība. 23.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Compaqpeat SIA
Mālpils novads, nekustamais īpašums "Kalna Ķikuti", kūdras atradne "Ķēviešu (Lielais) purvs".
352 Derīgo izrakteņu - kūdras ieguve. 22.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, nekustamais īpašums "Ogreslīči".
351 Pirts būvniecība un dīķa ierīkošana. 22.09.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
VV Projekts SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Zigfrīda Meierovica prospektā 31.
350 Saimniecības ēku nr.002, 004, 005 un 006 rekonstrukcija bez apjoma palielināšanas. 22.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Emburga Plus SIA
Kandavas novads, Matkules pagasts, nekustamais īpašums "Strautnieki".
349 Lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņa un dīķa būvniecība. 20.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums "Laukmales".
348 Pirts ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana. 20.09.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BIOWATER SIA
Rīga, Stokholmas iela 3a.
347 Divpadsmit ģeotermisko urbumu ierīkošana. 20.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ASK SIA
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Bērzu aleja 5A
346 Remontu ceha rekonstrukcija, piebūvējot pie ceha papildus telpas 25.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
W.e.s.7 SIA, W.e.s.8 SIA
346 Divu vēja elektrostaciju būvniecība Priekules novada nekustamajā īpašumā "Krustceles" 16.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novada Kabiles pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 3.-5., 9. un 10.kvartāls.
343 Meža ceļa "Bāliņstrauta ceļš" būvniecība. 16.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Brocēnu novada Remtes pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Remtes meža iecirkņa 170., 171., 177. un 178.kvartāls.
342 Meža ceļa "Palmu ceļš" būvniecība. 16.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Brocēnu novada Remtes pagasta Dinevidkurzemes mežsaimniecības Remtes meža iecirkņa 91., 92., 93., 95. un 96.kvartāls.
341 Meža ceļa "Rutka ceļš" būvniecība. 16.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novada Mālupes pagasta Austrumvidzemes mežsaimniecības 126.Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības valsts meža 179., 180., 189., 190., 197.-199., 282., 283., 301., 302.kvartāls.
340 Meža autoceļa "Ievednieks" būvniecība. 16.09.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Nomeda SIA
Rīga, Bukaišu iela 6
339 Konditorejas izstrādājumu ražotnes izveide 16.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
REF Minerals SIA
Inčukalna novads, Vangaži, nekustamais īpašums Gaujas ielā 24/20
338 Otrreizēji izmantojamo nebīstamo atkritumu drupināšanas kompleksa izveide 16.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Durbes novads, Durbes pagasts, nekustamie īpašumi "Zaķi" un "Lāņupes pļavas"
337 Kanāla izbūve ar laivu nolaišanas vietas ierīkošanu 15.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Baltic Transshipment Center, Liepājas SEZ sabiedrība SIA
Liepāja, Turaidas iela26/28
336 Beramkravu un ģenerālkravu pārkraušanas termināla būvniecība 15.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Eko Recycling SIA
Doles iela 2b, Ogre, Ogres nov., LV-5001
335 Elektriskoun elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanas, šķirošanas un apstrādes vietas ierīkošana 13.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Meliors Krauja SIA
Daugavpils novads, Vaboles pagasts, kūdras ateradne "Gerlaku purvs"
334 Kūdras ieguve 12.09.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Dabešu pagasts, zemes īpašums "Grantskalni", smilts-grants un smilts atradne "Puškini 3"
333 Smilts-grants un smilts ieguve 12.09.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Smārdes pagasts, nekustamie īpašumi "Krūziņi" un "Kalniņi"
332 Smilts-grants un smilts ieguve 12.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 88., 108.-110.kvartāls.
330 Meža ceļa "Sermuļu ceļš" būvniecība. 07.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Kāpu ielā 149.
329 Dzīvojamās mājas-savrupmājas rekonstrukcija un divu saimniecības ēku rekonstrukcija. 06.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums "Vecdambji".
328 Dzīvojamās mājas siltināšana un apkures sistēmas rekonstrukcija. 06.09.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Kuldīgas ūdens SIA
Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, autoceļš "Vetklīnika - Palejas".
327 Autoceļš "Vetklīnika-Palejas", "Vetklīnika-Smilšalas" 3,29km posma seguma rekonstrukcija. 06.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Mākoņu ielā 1.
326 Savrupmājas - vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 06.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Dundagas ielā 6.
325 Dzīvojamās mājas - savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija. 05.09.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirkņa 299., 300., 298., 305.kvartāls.
324 Meža ceļa "Jaunbiržu ceļš" būvniecība. 05.09.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums "Pakalniņi".
323 Saimniecības ēkas būvniecība. 02.09.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
EKO OSTA SIA
Tvaika iela 39, 2.zemes gabals, Rīga.
322 Eļļas un naftas produktu priekšapstrādes un pārstrādes iekārtu uzstādīšana. 30.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Krustpils novads, Krustpils pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 7., 10., 11., 12., 13., 15., 20., 21. un 318.kvartāls.
321 Meža autoceļa "Ozolsala" būvniecība. 30.08.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Z&B Projekts SIA
Jūrmala, Salacas iela 2.
320 Dzīvojamās mājas - savrupmājas jaunbūve un dzīvojamās mājas - savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija par saimniecības ēku. 30.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kocēnu novads, Bērzaines pagasta nekustamais īpašums "Kalnlukstiņi"
319 Trīs dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondu ievietošanai. 25.08.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvkalna meža iecirkņa 331.-336.kvartāls.
318 Meža ceļa "Dūšenes ceļš" būvniecība. 25.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Krīvkalna meža iecirkņa 232., 235., 236.kvartāls un Saldus novads, Nīgrandes pagasts Pampāļu meža iecirkņa 271., 269., 267. un 266.kvartāls.
317 Meža ceļa "Noru ceļš" būvniecība. 25.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Salas novads, Salas pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 32., 33., 37., 38., 39. un 47.kvartāls.
316 Meža autoceļa "Siliņu ceļš" būvniecība. 25.08.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes novads, Viesītes pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 155., 163. un 164.kvartāls.
315 Meža autoceļa "Veckalnu ceļš" būvniecība. 25.08.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Krustpils novads, Kūku pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecība, Ābeļu meža iecirkņa 116. un 117.kvartāls.
314 Meža autoceļa "Ķunci" būvniecība. 25.08.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ernesta Birznieka-Upīša iela13.
313 Dzīvojamās mājas - savrupmājas Nr.002 rekonstrukcija. 24.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Krustpils novads, Krustpils pagasts, Ābeļu meža iecirkņa 28., 29., 30., 31., 32. un 33.kvartāls.
312 Meža ceļa "Bebrupītes meža ceļš" būvniecība. 24.08.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Ventas meža iecirkņa 153., 148.kvartāli.
311 Meža ceļa "Muižnieku ceļš" būvniecība. 24.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novads, Pampāļu pagasts, Pampāļu meža iecirkņa 141., 142., 156., 157., 158., 171., 172.kvartāls.
310 Meža ceļa "Pelēķu ceļš" būvniecība. 23.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novada Kursīšu pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Pampāļu meža iecirkņa 177., 178.kvartāli, nekustamais īpašums "Priedes".
309 Meža ceļa "Bruzilu ceļš" būvniecība. 23.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
B-PEAT SIA
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums "Kastaņi".
308 Derīgo izrakteņu - kūdras ieguve, kūdras lauka sagatavošana un nosusināšana. 23.08.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Kurzemes dīķi SIA
Alsungas novads, atradne "Melderi", iecirknis "Bērzlejas".
307 Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguve. 22.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
TRANSHEMP SIA
Talsu novads, Lībagu pagasts, nekustamais īpašums "Līči".
306 Kaņepju pārstrādes ražotnes ar noliktavu būvniecība. 22.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, nekustamais īpašums "Amālijas".
305 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve. 18.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde
Lapmežciema pagasts, teritorija starp Doņu ielu Ragaciemā un Krastmalas ielu Lapmežciemā.
304 Nosusināšanas grāvja būvniecība. 17.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Talsu novada pašvaldība
Talsu novads, Valdgales pagasts, nekustamais īpašums "Attīrīšanas iekārtu stacija".
303 Dūņu lauku izbūve. 17.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
A Holding AS
302 Iekārtu alumīnija izstrādājumu ražošanai un pirolīzes iekārtas riepu pārstrādei uzstādīšana. 16.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasta Bigauņciems, nekustamais īpašums "Īles".
301 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve. 16.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
NORMA K Pašvaldības SIA
Mālpils novads, Mālpils ciems.
300 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī" realiācija. 15.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lilastes kāpas SIA
Saulkrastu novads, Lilaste, nekustamie īpašumi: "Ladiņi", "Amandas", "Emīlijas".
299 Elektrības pieslēguma un elektronisko sakaru tīkla būvniecība. 11.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Expert X SIA
Jēkabpils, neustamais īpašums A.Pormaļa ielā 102.
298 Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanas punkta ierīkošana. 11.08.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Taktila SIA
Ventspils novads, Tārgales pagasts, nekustamais īpašums "Kūkiņi".
297 Lauku tūrisma būvju rekonstrukcija. 11.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ciblas novads, Līdumnieku pagasts, 7.Ludzas meža iecrikņa 15., 16.kvartāls.
296 Meža ceļa "Apšu ceļš" būvniecība. 10.08.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
8 CBR, SIA
Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, nekustamais īpašums "Karjers Brutuļi", smilts-grants un smilts ieguve.
295 Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguve. 09.08.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BRUK energy, SIA
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, nekustamais īpašums „Mūnas”
294 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 09.08.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja, "Ziemeļu sektors Nr.50", Bērzu iela 4.
292 Dzīvojamās mājas jaunbūve. 04.08.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novada, Lejasciema pagasta Austrumvidzemes mežsaimniecības 123.Silvas meža iecirknis; Ziemeļaustrumu virsmežniecības, Lejasciema mežniecības valsts meža 60.kvartāls.
291 Meža ceļa "Skudru pūļa ceļš" būvniecība. 04.08.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Smiltenes novada, Variņu pagasta, Ziemeļvidzemes virsmežniecības, Smiltenes mežniecības, valsts meža 404., 405., 397. un 398.kvartāls.
290 Meža ceļa "Skudru pūļa ceļš" būvniecība. 04.08.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolkas ciems, nekustamais īpašums "Rūjas".
289 Ģimenes dzīvojamās mājas un pirts rekonstrukcija. 02.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Mežnoru iela 19.
288 Individuālās dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība. 02.08.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Grobiņas novada, Bārtas pagasta Grobiņas meža iecirkņa 550., 304., 305., 306., 307., 308., 309., 339., 340., 341., 368., 369., 386., 387 kvartālos.
287 Meža meliorācijas sistēmas "Ķiburi" rekonstrukcija. 01.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latteps SIA
Daugavpils, Motoru iela 4V.
286 Ar naftas produktiem piesārņotas grunts attīrīšanas vietas ierīkošana. 01.08.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Nomas servisa grupa, AS
Ventspils novads, Popes pagasts, nekustamie īpašumi "Ežmalas", "Smiltnieki".
285 Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguve smilts atradnē "Ežmalas" 01.08.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Piens SIA
Langervaldes iela 7, Jelgava, LV-3002
284 Piena pārstrādes uzņēmuma būvniecība. 28.07.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvladības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils pilsētas pludmales teritorija (Vasarnīcu iela 58).
283 Projekts "Jūrmalas parka tālākā attīstība uz dienvidiem, Ventspilī". 27.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novada Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums "Bēršlejas" 1.zemes gabals.
282 Pirts ēkas būvniecība, lapenes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. 26.07.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS Rietumu reģions
Ventspils pilsēta, nekustamie īpašumi: Jaunupes iela 4, Jaunupes iela 6, Staldzenes iela 61, Staldzenes iela 53, Staldzenes iela 60, Selgas iela 50.
281 Objekta "TP-5307 "Lašupīte" un 0,4kV tīklu rekonstrukcija un uzskaišu sakārtošana Staldzenes ielā, Ventspilī" realizācija. 25.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Pļavniekkalna ielā 21A.
280 Vienģimenes dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība. 25.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamais īpašums "Kāpas".
279 Ēku un skatu torņa rekonstrukcija. 22.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Dabas enerģijas projekti SIA
Krustpils novads, Kūku pagasts, nekustamais īpašums "Krustiņi".
278 Vienas vēja elektrostacijas un piebraucamā ceļa (250m) būvniecība. 21.07.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Cēres pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Kandavas meža iecirknis 27., 28., 29., 30. 31., 32., 33., 34. un 35.kvartāls.
277 Meža ceļa "Cēres ceļš" būvniecība. 20.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Anetes iela 8.
276 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve. 20.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Eirobūvmetāls SIA
Inčukalna novads, Vangaži, nekustamais īpašums Gaujas ielā24/37.
275 Metāllūžņu un būvgružu savākšanas un pārstrādes kompleksa izveide. 20.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Makstenieki, Melleņu iela 28.
274 Dzīvojamās mājas būvniecība. 19.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kuivižu osta SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Pērnavas iela 49a.
273 Siltumsūkņu izbūve sporta centra ēkai, paredzot divdesmit sešu dziļurbumu ierīkošanu. 19.07.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Cēres pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Kandavas meža iecirknis 39., 40., 41. un 43.kvartāls.
272 Meža ceļa "Bebrupes ceļš" būvniecība. 19.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Cēres pagasts un Tukuma novads Zentenes pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Engures meža iecirknis 242., 243., 252. un 253.kvartāls.
271 Meža ceļa "Birznieku ceļš" būvniecība. 19.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Projektēšanas birojs A.I.D.E. SIA ( Induļa Ābeļa pilnvarotā persona)
Saulkrastu novads, Saulkrasti, Jomas iela 4.
270 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 19.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lauberes bekons SIA
Ogres novads, Lauberes pagasts, nekustamais īpašums "Rukši".
269 Cūku nobarošanas kompleksa biogāzes ražotnes izveide. 18.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rusan SIA
Daugavpils, nekustamais īpašums Kārklu iela 2.
268 Krāsaino metāllūžņu pieņemšanas punkta izveide. 15.07.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Encom SIA
Burtnieku novada Matīšu pagasts, nekustamie īpašumi "Gundegas", "Lelles", "Stīpari", "Pīlādži", "Jaunlukstiņi", "Kauliņi", "Baidiņi", "Liepiņas", "Kulpju mežs".
267 Vēju elektrostaciju parka "Matīši" būvniecība. 15.07.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils pilsēta, Pļaviņu iela 107, aizsargdambis.
266 Aizsargdambja rekonstrukcijas un labiekārtošanas 3.etaps. 15.07.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Talsu novads, Laidzes pagasts, nekustamais īpašums "Vīksnas".
265 Lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņa 4400m2 platībā un pievedceļa, dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts, dīķa un žoga būvniecība šajā teritorijā. 15.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums "Skrāpji".
264 Dzīvojamās mājas ar istabām viesiem būvniecība un teritorijas labiekārtošana. 15.07.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rīga, Dikļu iela 73.
263 Četru dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondu ievietošanai. 12.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
A Holding AS
„Dauguļi 1”, Acone, Salaspils nov., LV-2119
262 Luminiscento spuldžu, katodstaru lampu, Ni-Cd bateriju un medicīnisko atkritumu pārstrāde. 12.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Drabe SIA
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, nekustamais īpašums Talsu iela 2.
261 Dundagas HES atjaunošana. 12.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Jaunsils, nekustamais īpašums "Skaidas".
260 Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 12.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Kandavas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Kandavas meža iecirkņa 19., 20. un 21.kvartāls.
259 Meža ceļa "Upesjāņu ceļa atzars" būvniecība. 11.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, nekustamais īpašums Ūdens iela 6.
258 Savrupmājas būvniecība. 11.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils Grain Terminal AS
Dzintaru iela 13 un 15, Ventspils
257 Miltu dzirnavu un makaronu izstrādājumu ražošanas fabrikas būvniecība. 08.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novada Ances pagasta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Rindas meža iecirkņa 144., 126., 127. un 135.kvartāls.
256 Meža ceļa "Dravas ceļš" būvniecība. 06.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Kaltenes evaņģēliski luteriskā draudze.
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltenes ciems, nekustamais īpašums "Kaltenes baznīca".
255 Draudzes mājas būvniecība. 06.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novads, Pampāļu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Pampāļu meža iecirkņa 28., 29., 41. un 42.kvartāls.
254 Meža ceļa "Ulītis" būvniecība. 05.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Tukuma novads, Sēmes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Engures meža iecirkņa 448., 460., 461., 462. un 478.kvartāls.
253 Meža ceļa "Meņģeļu ceļš" būvniecība. 05.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
DARVOZ SIA
Uriekstes iela b/n, Rīga
251 Būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes kompleksa izveide. 01.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
V Darbi, SIA
Madonas novads, Aronas pagasts, nekustamais īpašums "Kaspari".
250 Smilts - grants, smilts ieguve. 01.07.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Biedrība Sociālās aprūpes centrs Allaži
Dzelzceļa ēka un laukums Siguldā, Ausekļa ielā 6.
249 Dzelzceļa stacijas un stacijas laukuma rekonstrukcija. 01.07.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Līcis 93 SIA
Rojas nov. Rojas pag., Ģipkas ciems, nekustamais īpašums "Ģipkas zivju apstrādes cehs".
248 Gatavās produkcijas noliktavas rekonstrukcija. 01.07.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja, nekustamais īpašums Bērzu ielā 2
247 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 01.07.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Preiļu rajona dārzkopības un biškopības biedrība SIA
Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, derīgo izrakteņu atradne "Ķrupeniški".
246 Smilts ieguve. 29.06.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas attīstības projekti PSIA
Jūrmala, Sloka, nekustamais īpašums Dīķu ielā 30.
245 Četru daudzdzīvokļu 12 stāvu ēku jaunbūve. 28.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagasta nekustamie īpašumi "Dzeņi", "Meleku līcis", "Vecmeleki", "Meleki", "Kalvas".
244 "Laivu mājas "Dzeņi" elektroapgādes 0,4kV ārējo tīklu rekonstrukcija un būvniecība. 28.06.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Saules vilnis SIA
Ādažu novads, Ādažu ciems, zemes vienība "Vējupes krastmala".
243 Ūdensslēpošanas trases ierīkošana. 28.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Ādažu ciems, zemes vienības "Vējupes krastmala" un ''Ādažu novada meži" Vējupes krastos.
242 Ūdensslēpošanas trases ierīkošana. 28.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Putnu fabrika Ķekava AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums "Putnu fabrika Ķekava - Mežvistas"
241 Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanas krāsns "Volkan 150" uzstādīšana. 28.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Strenču novads, Plāņu pagasts, derīgo izrakteņu atradne "Seda II 527.kvartāla iecirknis"
240 Smilts-grants un smilts ieguve. 27.06.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieku ciema nekustamie īpašumi "Veckrogzemnieki", Jaunkrogzemnieki", "Daugmala".
239 Pašteces saimnieciskās kanalizācijas un spiedkanalizācijas tīkla būvniecība. 22.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums "Ķirši".
238 Saimniecības ēkas būvniecība. 15.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Jaunsils, nekustamais īpašums Oleru ielā 2.
237 Vienģimenes dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība. 15.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ceļuprojekts AS
Autoceļa P4 (Rīga-Ērgļi) ceļa posms no 52,58km - 61,63km Suntažu un Ķeipenes pagastā, Ogres novadā.
236 Autoceļa P4 (Rīga - Ērgļi) ceļa posma rekonstrukcija. 15.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Meliorprojekts VSIA
Olaines novada Olaines pagasts, Ķekavas novada Ķekavas pagasts, meža meliorācijas sistēma „Stiebrāju masīvs”.
236 Meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcija. 30.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krāslavas novads, Krāslavas pagasts, nekustaimais īpašums "Ozolkrasti".
235 Piebraucamā ceļa būvniecība. 15.06.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Viesītes novads, Saukas pagasts, kūdras atradne "Sūnekļa (Liepu-Sūnākļu) purvs".
234 Kūdras ieguve. 15.06.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Rencēnu iela 1A, Rīga
233 Četrpadsmit dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondu ievietošanai. 10.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
KARS-E SIA
Ciblas novads, Ciblas pagasts, zemes īpašums "Krocāni".
232 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa. 10.06.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes novads, Viesītes pagasts, Viesītes meža iecirkņa 176. un 177.kvartāls.
230 Meža autoceļa "Melnā tilta ceļš" būvniecība. 09.06.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes novads, Saukas pagasts, Viesītes meža iecirkņa 212., 227., 228. un 229.kvartāls.
229 Meža autoceļa "Liepu purva ceļš" būvniecība. 09.06.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes novads, Saukas pagasts, Viesītes meža iecirkņa 214., 230., 231. un 232.kvartāls.
228 Meža autoceļa "Saušu kalna ceļš" būvniecība. 09.06.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Engures ciems, nekustamais īpašums Jūras iela 33 A.
227 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 09.06.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Talsu pilsēta, nekustamais īpašums Dundagas ielā 74.
226 Sešu dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondu ievietošanai. 08.06.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Diānas Zalānes projektu birojs SIA
Grostonas iela 1, Rīga
225 Tirdzniecības ēkas (lielveikala) ar transporta novietni būvniecība. 06.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Molits SIA
Ventspils novads, Popes pagasts, nekustamais īpašums "Ešenberģi".
224 Smilts-grants, smilts un smilšmāla ieguve. 03.06.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, 5.Rēzeknes meža iecirknis 25.kvartāls, AS "Latvijas valsts meži", "Sēklas un stādi" egles sēklu plantācija "Liuza" teritorija un zemes īpašums "Bišukolns".
223 Meža ceļa "Liuzas ceļš" būvniecība. 03.06.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mazsalacas novads, Ramatas pagasts, nekustamais īpašums "Strazdiņi".
222 Smilts-grants un smilts ieguve. 03.06.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Aizputes novads, Kalvenes pagasts, Apriķu meža iecirkņa 374., 375. un 381.kvartāls.
220 Meža ceļa "Priežukalnu ceļš" būvniecība. 02.06.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Priekules novads, Virgas pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 151.kvartāls.
219 Meža ceļa "Lūšu līnija" būvniecība. 02.06.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Baltia Oil SIA
Krustpils iela 157 B, Rīga, LV-1063
218 Izstrādāto industriālo eļļu pārstrāde. 02.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Melnezera ielā 17.
217 Savrupmājas būvniecība. 02.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Lauku ielā 5.
216 Dzīvojamās mājas būvniecība. 02.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TILTS SIA
Babītes novads, Babītes pagasts, Piņķi, nekustamais īpašums Ziedupļavas ielā 2.
215 Astoņu dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondu ievietošanai. 01.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TILTS SIA
Rīga, nekustamais īpašums Lielā ielā 37.
214 Astoņu dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondu ievietošanai. 01.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TILTS SIA
Rīga, nekustamais īpašums Zušu ielā 25.
213 Astoņu dziļurbumu ierīkošana siltumsūkņu zondu ievietošanai. 01.06.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tērvetes AL AS
Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, nekustamais īpašums "Jātnieki".
212 Piensaimniecības kompleksa rekonstrukcija un modernizācija. 31.05.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
BGS SIA
Ķīšezers pie glābšanas stacijas "Ķīšezers".
211 Ķīšezera grunts padziļināšana. 31.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 798.kvartālu apgabala 306.kvartāla 24.nogabals.
210 Kūdras ieguve. 30.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
BELSS SIA
Salaspils novads, Salaspils, nekustamais īpašums Miera ielā 1.
209 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras centra izveide. 30.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Annas pagasts, atradnes "Strautiņi" II laukums.
208 Smilts ieguve. 30.05.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Raunas novads, Drustu pagasts, Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Taurenes mežniecības 111., 112. un 113.kvartāls.
207 Meža ceļa "Briņģu ceļš" būvniecība. 30.05.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Baložu komunālā saimniecība SIA
Ķekavas novads - Baložu pilsētas teritorija.
206 Siltumtrases rekonstrukcija Baložu pilsētā. 30.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums "Stāvkrasti"
205 Savrupmājas būvniecība. 30.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Pumpuri, nekustamais īpašums Poruka prospektā 53.
203 Dzīvojamās mājas - savrupmājas rekonstrukcija. 27.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvladības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils pilsētas pludmales teritorija.
202 Elektroapgādes kabeļa izbūve. 27.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 27.
201 Dzīvojamās mājas būvniecība. 27.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Jūrmala, nekustamais īpašums Ķemeru ielā 76/84, Ķemeru iela 7816 un Ķemeru iela 7408
200 Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvada izbūve. 26.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Tukuma novads, Lestenes pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Dobeles meža iecirknis 95., 96., 97., 98. un 99.kvartāls.
199 Meža ceļa "Rēzu-Cēpukstu ceļš" būvniecība. 25.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
HS BĒNE SIA
Auces novads, Bēnes pagasts, Bēne, nekustamais īpašums "Bēnes dzirnavas"
198 Mazās hidroelektrostacijas būvniecība uz Auces upes. 23.05.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums "20.līnija1"
197 Saimniecības ēkas būvniecība. 19.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EMI HOLDINGS SIA
Ventspils novads, Puzes pagasts, nekustamais īpašums "Speltes".
196 Smilts-grants un smilts ieguve. 19.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Talsu novada pašvaldība
Talsu novads, Sabile, Meža iela 8, nekustamais īpašums "Meža kapi".
195 Kapsētas paplašināšana. 19.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Laivu ielā 27.
194 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 17.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novada, Tārgales pagasta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirkņa 202./207.kvartāls un Ugāles pagasta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirkņa 51./68., 51./67., 50./66., 49./66.kvartāls.
193 Meža ceļa "Pārupes ceļš" būvniecība. 17.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Ormaņu ielā 14.
192 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 17.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Lakstu ielā 7.
191 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība. 17.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Dzelzceļa ielā 4a
190 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija. 17.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Atbalss ielā 30
189 Dzīvojamās mājas - savrupmājas būvniecība. 16.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Gaileņu ielā 25
188 Dzīvojamās mājas ar saimniecības palīgtelpām būvniecība. 16.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Krāslavas nami SIA
Krāslavas pilsētas teritorija.
187 Projekta "Krāslavas kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija un individuālo siltumpunktu uzstādīšana" realizācija. 13.05.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Kuusakoski SIA
186 Bīstamo atkritumu savākšana, šķirošana, īslaicīga uzglabāšana un pārstrāde, kā arī melno un krāsaino metāllūžņu uzglabāšanas laukums. 13.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
NEGOCIO SIA
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Gobu ielā 1.
185 Katlu mājas rekonstrukcija- koģenerācijas iekārtas uzstādīšana. 09.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Daugavpils novads, Sventes pagasts, z/s "Stārķi".
184 Liellopu mītnes 400 slaucamām govīm, piena bloka, šķidrmēslu krātuves, skābsiena tranšejas un artēziskā urbuma būvniecība. 09.05.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
VILLA VITA SIA
Jūrmala, Majori, nekustamais īpašums Saules ielā 19.
183 Rindu mājas būvniecība. 06.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, Ziemeļvidzemes virsmežniecība Smiltenes mežniecība 215., 216., 219.-224.kvartāls.
181 Meža ceļa "Augstākalna ceļš" būvniecība. 03.05.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Staru ielā 7.
180 Vienģimenes dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 03.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ērgļu novads, Sausnējas pagasts, zemes īpašums "Vecaizbari".
179 Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguve. 03.05.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rojas novads, Rojas pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, Mērsraga meža iecirknis 28., 18/19., 19./30., 20./31., 408. un 409.kvartāls.
178 Meža ceļa "Dzeguzes ceļš" būvniecība. 02.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecība, Zvārdes meža iecirknis 341., 342., 343., 345., 346/. 338., 339., 354., 355. un 356.kvartāls.
177 Meža autoceļa "Mikus ceļš" būvniecība. 02.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novads, Zaņas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecība, Pampāļu meža iecirknis 238. un 239.kvartāls un nekustamais īpašums "Cenkubirzes ceļš".
176 Meža autoceļa "Cenkubirzes ceļš" būvniecība. 02.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Siguldas novads, Ezeres pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecība, Pampāļu meža iecirkņa 234. un 235.kvartāls.
175 Meža autoceļa "Griezes priediena ceļš" būvniecība. 02.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecība, Zvārdes meža iecirkņa 359.kvartāls un nekustamais īpašums "Purmaļi"
174 Meža autoceļa "Istabiņu ceļš" būvniecība. 02.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas pagasts, Žocenes ciema nekustamais īpašums "Kajaki"
173 Kūts ēkas rekonstrukcija par saimniecības ēku, palīgēkas un lapenes jaunbūve. 02.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Vecružina, Parka iela 4
172 Siltumsūkņa ierīkošana Tiskādu vidusskolas teritorijā. 02.05.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Hopa SIA
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltenes ciems, nekustamais īpašums "Vimbas"
171 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par brīvdienu māju. 02.05.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Saturna ielā 2.
170 Savrupmājas būvniecība. 02.05.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalnes pagasts, Garkalne, nekustamais īpašums Kalnu ielā 15.
169 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 29.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums "Kraujas" Gaismas ielā 7.
168 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.001 rekonstrukcija. 29.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kauguri, nekustamais īpašums Līču ielā 2.
167 Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība. 28.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aviosabiedrība Liepāja SIA
Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, Cimdenieki, Liepājas lidostas teritorija, Lidostas iela 8.
166 Projekts "Liepājas starptautiskās lidostas infrastruktūras attīstība" 28.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Vānes pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Kandavas meža iecirknis 353., 354., 360., 361., 366., 367., 372. un 373.kvartāls.
165 Meža ceļa "Zaļumu ceļa atzars 361.-373.kv." būvniecība. 28.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Vānes pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Kandavas meža iecirknis 347., 348., 349., 350., 351., 355., 356., 357. un 358.kvartāls.
164 Meža ceļa "Zaļumu ceļa atzars 347.-351.kv." būvniecība. 28.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Apšuciems, nekustamais īpašums "Žubas"
163 Dzīvojamāms mājas, saimniecības ēkas un pirts ēkas rekonstrukcija un žoga būvniecība. 28.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kandavas novads, Vānes pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Kandavas meža iecirknis 321., 322., 323., 324., 325., 326., 329., 330., 331., 332., 339., 340. un 345.kvartāls
162 Meža ceļa "Zaļumu ceļa atzars 321.-331.kv." būvniecība. 27.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Entalpija SIA
Gaujas ielā 24, Vangaži, Inčukalna nov., LV – 2136
161 Atkritumu līdzsadedzināšanas iekārta. 27.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamie īpašumi Krellīšu iela, Kurpīšu iela un Kronīšu iela.
159 Ceļu projekta izstrāde un izbūve. 27.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
111 Projekti SIA
Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, Rozentovas iela 9
158 Siltumsūkņa ierīkošana Maltas internātpamatskolas teritorijā. 26.04.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums "Kaugurciems 14"
157 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 21.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums "Kaivu iela 10"
156 Pirts rekonstrukcija - atpūtas mājiņas piebūve. 20.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums "Piekrastes iela 10"
155 Laivu piestātnes, laivu mājas un inventāra noliktavas būvniecība. 19.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kuršu zeme SIA
„Cerības”, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
154 Esošas zivju un gaļas pārstrādes ražotnes paplašināšana. 19.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Kalnu ielā 17.
153 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts, šķūņa un siltumnīcas būvniecība. 19.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums "Piekrastes iela 12"
152 Laivu piestātnes, laivu mājas un inventāra noliktavas būvniecība. 19.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Velda vējš 4 SIA
Vaiņodes novads, Vaiņodes un Embūtes pagasta teritorija, nekustamie īpašumi "Veldas Gārņi", "Teterkalns", "Zīlnieki", "Jaunbērziņi", "Jaunarāji", "Straumiņi", "Ruzeiķu pļavas", "Madaras", "Jaundekšņi".
151 Vēja elektrostaciju parka 2. un 3.kārtas būvniecība. 19.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Velda vējš 3 SIA
Vaiņodes novads, Vaiņodes un Embūtes pagasta teritorija, nekustamie īpašumi "Veldas Gārņi", "Teterkalns", "Zīlnieki", "Jaunbērziņi", "Jaunarāji", "Straumiņi", "Ruzeiķu pļavas", "Madaras", "Jaundekšņi".
151 Vēja elektrostaciju parka 2. un 3.kārtas būvniecība. 19.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Velda vējš 2 SIA
Vaiņodes novads, Vaiņodes un Embūtes pagasta teritorija, nekustamie īpašumi "Veldas Gārņi", "Teterkalns", "Zīlnieki", "Jaunbērziņi", "Jaunarāji", "Straumiņi", "Ruzeiķu pļavas", "Madaras", "Jaundekšņi".
151 Vēja elektrostaciju parka 2.un 3.kārtas būvniecība. 19.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Strenču novads, Plāņu pagasts, Ziemeļvidzemes virsmežniecība Valmieras mežniecība, Austrumvidzemes mežsaimniecība, Strenču meža iecirknis 230., 231., 241., 253. un 264.kvartāls.
150 Meža ceļa "Vecmāju ceļš" būvniecība. 15.04.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Valkas novads, Valkas pagasts, Ziemeļvidzemes mežniecība, Valkas mežniecības 322., 323., 332. un 333.kvartāls
149 Meža ceļa "Biezā stiga" būvniecība. 15.04.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Valkas novads, Valkas pagasts, Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Valkas mežniecības 320. un 321.kvartāls
148 Meža ceļa "Ziediņu ceļš" būvniecība. 15.04.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Valgums-S SIA
Salaspils novads - Salaspils un Saulkalne.
147 Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" realizācija. 14.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Transit Service LSEZ AS
Liepāja, Liepājas ostas teritorija pie piestātnes Nr.51
146 Projekts "Piestātnes Nr.51 pagarināšana". 13.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Tērvetes meža iecirknis 141., 142., 143., 144. un 145.kvartāls
145 Meža ceļa "Vanagi-Koreja" būvniecība. 13.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Auces novads, Ukru pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Tērvetes meža iecirknis 119. un 120.kvartāls
144 Meža ceļa "Ukru ceļš" būvniecība 13.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novads, Piltenes pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, Mētru meža iecirknis 119.,120., 121., 122., 135., 136., 137. un 138.kvartāls
143 Meža ceļa "Mežgudriņu ceļš" būvniecība. 13.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novads, Dobeles pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Dobeles meža iecirknis 276. un 277.kvartāls
142 Meža ceļa "Bērzbeķes ceļš" būvniecība 11.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novads, Naudītes pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Dobeles meža iecirknis 269., 271., 272. un 273.kvartāls
141 Meža ceļa "Rumbu ceļš" būvniecība. 11.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novads, Auru pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Dobeles meža iecirknis 340., 341., 342., 343., 344., 335., 336., 337. un 338.kvartāls
140 Meža ceļa "Ausātu ceļš" būvniecība. 11.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada dome
Carnikavas novada Garciema teritorija, sūkņu stacijas "Eimuri" teritorija, poldera koplietošanas ūdensnotekas Āpšu ielas grāvis un Jaunās ielas grāvis.
139 Eimuru-Mangaļu poldera sūkņu stacijas "Eimuri" un novadgrāvju rekonstrukcija. 11.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novads, Naudītes pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Dobeles meža iecirknis 391., 394. un 395.kvartāls
138 Meža ceļa "Antona ceļš" būvniecība. 11.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novads, Usmas pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, Usmas meža iecirknis 213., 214., 235. un 236.kvartāls
137 Meža ceļa "Upesvadu ceļš" būvniecība. 11.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novads, Auru pagasts, Zemgales mežsaimniecba, Dobeles meža iecirknis 344., 347., 345., 348. un 352.kvartāls
136 Meža ceļa "Ausātu ūdenskrātuve ceļš" būvniecība. 11.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Liepājas Osta LM LSEZ AS
Liepāja, nekustamais īpašums Sliežu iela 4 teritorija.
135 Beramo vielu izkraušanas un uzglabāšanas mezgls, dzelzceļa sliežu rekonstrukcija, ēkas nojaukšana. 11.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Čokas Z/s
Baldones novads, Baldones pagasts, nekustamais īpašums "Salmiņi"
134 Nobarojamo cūku kūts rekonstrukcija un jaunu piebūvju būvniecība. 11.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jelgavas novads, Platones pagasts, Zemgales mežsaimniecība, Tērvetes meža iecirknis 108., 109., 110., 112., 119., 120. un 121.kvartāls
133 Meža ceļa "Lindes ceļš" būvniecība. 07.04.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novads, Ances pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības, Raķupes meža iecirknis 181. , 182., 162., 163., 164., 158. un 24.kvartāls.
132 Meža ceļa "Ostupes dambis-2" būvniecība. 07.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novads, Ances pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Raķupes meža iecirknis 140., 142., 143. un 152.kvartāls
131 Meža ceļa "Gaisatilta ceļš-2" būvniecība. 07.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Adazi Bio Power SIA
Ādažu novads, Kadaga, nekustamais īpašums "Kadagas attīrīšanas ietaises"
130 Biogāzes ražošanas iekārtu izbūve. 07.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas zemes fonds SIA
Jūrmala, Dzimtenes iela 1
128 Viesu nama jaunbūve. 07.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ciemiņi z/s
Ilūkstes novada Dvietes pagasta saimniecība "Ciemiņi"
127 Liellopu novietnes 200 slaucamajām govīm un 50 jaunlopiem rekonstrukcija, piena mājas būvniecība un šķidrmēslu krātuves ierīkošana. 05.04.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamā īpašuma Kāpu ielā 135 teritorija
126 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība. 01.04.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Valkas novads, Valkas pagasts, Ziemeļvidzemes virsmežniecības, Valkas mežniecības 297., 326., 327., 337., 338., 341. un 351.kvartāls
125 Meža ceļa "Aizpures ceļš" būvniecība. 01.04.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novada, Padures pagasta, Alsungas meža iecirkņa 185., 186., un 187.kvartāls
124 Meža autoceļa "Zirgu ceļš" būvniecība. 01.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Pāvilostas novada, Vērgales pagasta, Akmensraga meža iecirkņa 169. ,171., 172., 174., 175.kvartāls
123 Meža autoceļa "Lāča dambis" būvniecība. 01.04.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Talsu novads, Lubes pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Zilokalnu meža iecirknis 371./14., 372./15 un 15.kvartāls
122 Meža ceļa "Rudikšu ceļš" būvniecība. 31.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Pāvilostas novada, Sakas pagasta, Akmensraga meža iecirkņa 122.,123.,129.kvartāls
121 Meža autoceļa "Sudrabu ceļš" būvniecība. 31.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
GM SIA
Alūksnes novada Mālupes pagastā uz Padedzes upes nekustamais īpašums "Metumi"
120 Mālupes hidroelektrostacijas būvniecība. 31.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, zemes īpašums "Kurmīši"
119 Atklāta derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve. 30.03.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Raicenes iela 23, Rīga
118 Ģeotermālo urbumu ierīkošana 30.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
IRONSLOKS SIA
Jūrmala, nekustamā īpašuma „Sloka 7128” teritorija
117 Metāllūžņu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas laukuma izveide 28.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Jupitera ielā 2
116 Savrupmājas būvniecība 28.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Baltijas Lāse SIA
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamais īpašums "Parks"
115 Dabas atpūtas parka "Minhauzena takas" aktīvās atpūtas taku un tiltiņa izveide un rekonstrukcija, labiekārtošana. 28.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts, nekustamais īpašums "Aizkraukles evaņģēliski luteriskā draudze"
114 Septiņu ģeotermālo urbumu ierīkošana. 28.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
AR.4 SIA
Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, nekustamais īpašums "Jaunpils Pienotava"
113 Esošās piena pārstrādes ražotnes paplašināšana. 25.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Baltezers, "Zvirgzdiņi"
112 Dzīvokļa kā palīgizmantošanas būvniecība. 24.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novads, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts, Apriķu meža iecirknis 420., 324., 325., 326. un 327.kvartāls.
111 Meža autoceļa "Kojas ceļš" būvniecība. 23.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
LATWIND SIA
Neretas novads, Neretas pagasts, nekustamais īpašums "Bārtuļi"
110 Vēja elektrostacijas būvniecība. 22.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
LATWIND SIA
Neretas novads, Neretas pagasts, nekustamais īpašums "Puļpi 1"
109 Vēja elektrostaciju būvniecība. 22.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BDM ENERGO SIA
Aplokciema iela 2, Rīga, LV-1034
108 Akmeņogļu brikešu ražošanas iekārtu uzstādīšana SIA "Metalica" teritorijā. 22.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Baldones novads, Baldones pagasts, Zemgales mežsaimniecības Misas meža iecirknis 93.-96., 123. un 124.kvartāls
107 Meža ceļa "Kraukļu ceļš" jaunbūve. 22.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Limbažu novads, Skultes pagasts, Rīgas reģionālās virsmežniecības Limbažu mežniecības, Piejūras meža iecirkņa 409., 410., 413., 414., 416. un 417.kvartāls
106 Meža ceļa "Lauru ceļš" būvniecība 22.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novads, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts, Apriķu meža iecirknis 306 - 310.kvartāls.
105 Meža autoceļa "Bebru ceļš" būvniecība. 22.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Krīvkalna meža iecirknis 174.-183.kvartāls
104 Meža autoceļa "Ošlanku ceļš" būvniecība. 22.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Krīvkalna meža iecirknis 246.,247. un 248.kvartāli.
103 Meža autoceļa "Kazbaru ceļš" būvniecība. 22.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Jurdims SIA
Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, nekustamais īpašums "Saulkalns"
102 Vēja elektrostacijas būvniecība 21.03.2011 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Lakstīgalu ielā 13
101 Savrupmājas būvniecība 21.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kuldīgas pilsēta, Zemeņu iela 16
100 Siltumsūkņa ierīkošana. 18.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Jensen Consult un Arhis Inženieri SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums Rīgas ielā 24
99 Auto stāvvietas un automātiskās degvielas uzpildes stāvvietas būvniecība. 17.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Līņezers SIA
Garkalnes novads, Garkalnes mežniecības Bukultu apgaita pie Līņezera
98 17.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecība, 126. Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības 423/440., 424./441., 425./442., 426./448., 427./449., 428./450., 429/430./451.kvartāls
97 Meža ceļa "Bānīša ceļš" būvniecība. 16.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums "Sondras"
96 Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 15.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Mazā Vaivaru iela 9
95 Dzīvojamās mājas būvniecība 15.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Metall-, Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft Riga SIA (pilnvarotā persona Andris Rorbahs)
Rojas novada Rojas pagasts, Valgalciems, nekustamais īpašums „Birziņi”
94 Dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa rekonstrukcija un garāžas būvniecība 15.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Siliņupe 1,120km garā posmā no Ķemeru nacionālā parka lieguma zonas robežas (vieta, kur upei kreisajā krastā pievienojas pirmais meliorācijas grāvis) līdz Siliņupes ietekai Rīgas jūras līcī
93 Upes gultnes tīrīšana 15.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas novads, Ērģemes pagasts, atradne "Pentsils"
92 Derīgo izrakteņu - smilts ieguve. 14.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamais īpašums „Alas”
91 Dzīvojamās mājas būvniecība 11.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Pļavniekkalna ielā 63
90 10.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Marsa ielā 2
89 Savrupmājas būvniecība 10.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LZ Clean SIA
Valmiera, nekustamais īpašums Kauguru ielā 24
88 Sadzīves atkritumu pārstrāde 10.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Jaunsils, nekustamais īpašums "Rosmes iela 28"
87 10.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daugavpils ūdens SIA
Daugavpils pilsētas teritorija
86 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Daugavpilī, III kārta 09.03.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rucavas žagarnieki SIA
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Papes Priediengals, nekustamais īpašums „Žagarnieki”
85 Vasaras mājas rekonstrukcija 09.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Strautiņi ES SIA
Madonas novada Liezēres pagastā uz Kujas upes nekustamajā īpašumā „Dobuļu dzirnavu ezers” un nekustamajā īpašumā „Dobuļu dzirnavas”
84 Dobuļu dzirnavu hidroelektrostacijas rekonstrukcija 09.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecība,126. Mālupes meža iecirknis Bejas mežniecības 125., 126., 132., 133., 141., 142., 150.-152. un 161., 162. kvartāls
83 Meža ceļa „Laša ceļš” būvniecība 07.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rīgas reģionālā virsmežniecība, Ādažu mežniecības valsts meža 44., 49.-54. un 66.-89. kvartāli
82 Meža meliorācijas objekta „Zaļais dambis” rekonstrukcija 07.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nekustamie īpašumi "Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums" un "Golfa laukums"
80 Golfa laukuma ierīkošana. 07.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ragn–Sells SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Gurnicas”
79 Bīstamo atkritumu savākšana, īslaicīga uzglabāšana un šķirošana, t.sk. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu izjaukšana 07.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MXM SIA
Rīga, Saulgriežu iela 11
77 Publiskās tualetes būvniecība. 03.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecība,126. Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības 166.-169. un 176.-179.kvartāls
76 Meža ceļa „Ievednieks” būvniecība 03.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecība,126. Mālupes meža iecirknis Bejas mežniecības 171., 172., 182., 183. un 193.kvartāls
75 Meža ceļa „Briednieku ceļš” būvniecība 03.03.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Vides Enerģija SIA
Grobiņas novads, Medzes pagasts, nekustamais īpašums „Namiķi” un „Ūdri”
74 Vēja elektrostaciju būvniecība 02.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Oniors SIA
Daugavpils, Vaļņu iela 4D
73 Biodīzeļdegvielas ražošana no dzīvnieku taukiem un atstrādātām pārtikas eļļām 02.03.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ozolaines muiža SIA
Kuldīgas novada Kurmāles pagastā uz Kurmāles upītes zemes īpašumā „Ozolaine”
72 Mazās hidroelektrostacijas būvniecība 01.03.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Skultes kokosta SIA
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, nekustamais īpašums Ostas ielā 2.
71 Noliktavas ēku rekonstrukcija 01.03.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
JTC SIA
Aizputes novads, Aizputes pagasts, nekustamā īpašuma „Rijnieki”, teritorijā esošā derīgo izrakteņu atradne „Rijnieki”
69 Derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants, smilšmāls) ieguve 28.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Magoņu iela 2, Jūrmala
68 Viesu nama – viesnīcas būvniecība 25.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Turaidas iela 72A
67 Dzīvojamās mājas un saimniecības mājas rekonstrukcija 25.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, Rudens iela 12
66 Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība 25.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nekustamais īpašums "Vecozolu iela 17B", Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
65 Dzīvojamās mājas jaunbūve 25.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nekustamais īpašums "d/s "Dole" Nr.241", Doles sala, Salaspils novads
64 Dārza mājas jaunbūve 25.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
PII „Lācītis”, Tērbatas iela 42, Jūrmala
63 Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” renovācija 25.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķekavas novads, Daugmales pagasts, Zemgales mežsaimniecības 12623. Misas meža iecirknis 57., 58., 59. un 62. kvartāls
62 Meža ceļa „Trīskungu ceļš” rekonstrukcija 22.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķekavas novads, Daugmales pagasts, Zemgales mežsaimniecības 12623. Misas meža iecirknis 34., 35. un 38. kvartāls
61 Meža ceļa „Renceļu ceļš” rekonstrukcija 22.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Baldones novads, Baldones pagasts, Zemgales mežsaimniecības 12623. Misas meža iecirknis 118-121. un 132.kvartāls
60 Meža ceļa „Mežniecība-Izgāztuve” rekonstrukcija 22.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Olaines novads, Olaines pagasts, Zemgales mežsaimniecības 12623. Misas meža iecirknis 310., 319.-321., 338., 352. un 353.kvartāls
59 Meža ceļa „Lazdiņa ceļš” rekonstrukcija 22.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Baldones novads, Baldones pagasts, Zemgales mežsaimniecības 12623. Misas meža iecirknis 125.-128., 140. kvartāls
58 Meža ceļa „Kausu ceļš” rekonstrukcija 22.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
"Akmens zieds", Vimbukrogs, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
57 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par vienģimenes dzīvojamo māju ar garāžu 22.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Talsu novada pašvaldība
Talsu novada Lībagu pagasta Bungciems, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Vanemas meža iecirkņa 295.kvartāls
56 Kapsētas paplašināšana 21.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums „Ādiņas”
55 Saimniecības ēkas rekonstrukcija 21.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, nekustamais īpašums Inčupes ielā 6
54 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 21.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, nekustamais īpašums Magnoliju ielā 2A
53 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 21.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MG IK
Jūrmala, nekustamā īpašuma Jūrkalnes ielā 8A teritorija
52 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un uzglabāšanas laukuma izveide 21.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ziemeļaustrumu virsmežniecība, 123. Silvas meža iecirknis 235., 237. un 238.kvartāls
51 Meža ceļa „Cepļa ceļš” būvniecība 18.02.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ziemeļaustrumu virsmežniecība, 123. Silvas meža iecirknis 124., 156. un 187.kvartāls
50 Meža ceļa „Vālodzes ceļa atzars” būvniecība 17.02.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Aglonas iela 4, Dzintari, Jūrmala
49 Pansionāta ēkas un vasarnīcas ēkas rekonstrukcija par dzīvojamām mājām-savrupmājām 17.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novads, Popes pagasts, Rindas meža iecirknis 341., 341./342., 355. un 356.kvartāli
48 Meža autoceļa „Akmeņu ceļš” būvniecība 16.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
EKO Sistem Serviss SIA
Mednieku iela 2, Krāslava, Krāslavas novads
47 Sadzīves un bīstamo atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana 16.02.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rucavas novads, Dunikas pagasts, Nīcas meža iecirknis 497. un 498.kvartāli
46 Meža autoceļa „Geišupes ceļš” būvniecība 15.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rucavas novads, Dunikas pagasts, Nīcas meža iecirknis 543., 544., 525., 526. un 506.kvartāli
45 Meža autoceļa „Bružupes ceļš” būvniecība 15.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Nīcas meža iecirknis 462., 463. un 464.kvartāli
44 Meža autoceļa „Vilkupītes ceļš” būvniecība 15.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Kandavas meža iecirknis 402. un 403.kvartāli
43 Meža autoceļa „Maitiķu ceļa pagarinājums” būvniecība 15.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rucavas novads, Dunikas pagasts, Nīcas meža iecirknis 549., 550., 530. un 531.kvartāli
42 Meža autoceļa „Zemais ceļš” būvniecība 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ķekavas novada dome
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, īpašuma „Dambītis” teritorija
41 Esošas ūdenskrātuves (dīķa) gultnes tīrīšana 11.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bērzlejas SIA
Mērsraga nov., Mērsraga pag. Upesgrīvas ciems, nekustamais īpašums „Vaisumi”
40 Zivju apstrādes ceha rekonstrukcija 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Liepājas Osta LM LSEZ AS
Liepāja, nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 4/6 teritorija
39 Pārtikas eļļas pārkraušanas termināļa izveide 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 248., 249., 250., 251., 252.kvartāli
38 Meža ceļa „Tiltu ceļš” būvniecība 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rucavas novads, Dunikas pagasts, Nīcas meža iecirkņa 565., 566., 570., 571.kvartāli
37 Meža ceļa „Stalšu ceļš” būvniecība 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Priekules novads, Priekules pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 157., 158.kvartāli
36 Meža ceļa „Stūrīšu ceļš” būvniecība 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Krīvkalna meža iecirkņa 348., 351., 352., 448.kvartāli
35 Meža ceļa „Lapsu ceļš” būvniecība 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, Krīvkalna meža iecirkņa 330., 333., 334., 339., 340.kvartāli
34 Meža ceļa „Āpšu ceļš” būvniecība 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Nīcas novads, Otaņķu pagasts, Nīcas meža iecirkņa 287., 288., 299., 300., 301., 302., 334., 362., 417., 436., 440., 442., 443., 444., 448, 449., 481.kvartāli
33 Meža ceļa „Gandra ceļš” būvniecība 11.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
L4 ceļu projekti SIA
Salaspils novads, autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) ceļa pārvads 0.00km
32 Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) ceļa pārvada 0.00km rekonstrukcija 09.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Valmiera, īpašuma Brīvības ielā 41 teritorija
31 Siltumsūkņa ierīkošana 09.02.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Tomus SIA
Salaspils novads, Doles sala, pašvaldības ceļa C-32 teritorija
30 Ceļa rekonstrukcija 08.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Bauskas nov., Ceraukstes pag., SIA „Latvija Statoil” DUS „Ozolnieki” teritorija
29 Siltumsūkņa ierīkošana 07.02.2011 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Aiguta SIA
Ikšķiles novads, nekustamā īpašuma “Vārpas” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Vārpas”
28 Derīgo izrakteņu (smilts un dolomīts) ieguve, papildus izmantojot spridzināšanas metodi 04.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novads Pampāļu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecība 178., 179., 180., 183., 184., 188. un 189.kvartāli
27 Meža ceļa „Aizpurvu ceļš” būvniecība 02.02.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
ROLS SIA
Stiklu iela 7D, Daugavpils
26 Nolietoto gumijas riepu mehāniskās pārstrādes ražotnes ierīkošana 02.02.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Taurupes pagasts, Vidusdaugavas mežniecības 75., 76.kvartāli
25 Meža ceļa „Cielavu ceļš 2” būvniecība 02.02.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ričards un kompānija SIA
Ogres novads, Suntažu pagasts, atradnes „Kalni” teritorija, īpašums „Kalni”
24 Derīgo izrakteņu ieguve 31.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Projektēšanas birojs Ludvigs SIA
Mērsraga novads, Mērsraga pagasts, Mērsraga ciems, nekustamais īpašums Bākas ielā 62
23 Novērošanas stacijas būvniecība 31.01.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
SAIVA ANNO 1949 SIA
Mērsraga novada Mērsraga pagasta Mērsraga ciems, nekustamā īpašuma Lielā ielā 64 teritorija
22 Katlu mājas rekonstrukcija 31.01.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Veolia vides serviss SIA
Rīga, īpašuma Spilves ielā 8a teritorija
20 Dalīti vākto sadzīves atkritumu šķirošanas centra un šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide 28.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Reliģiskās organizācijas „Aglonas bazilikas draudze”, katlu māja
Aglonas novads, Aglonas pagasts, Jaunaglona, Parka iela 5, īpašuma „Kameņecas HES” teritorija
19 Kameņecas (Jaunaglonas) hidroelektrostacijas (HES) rekonstrukcija 26.01.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novada, Meņģeles pagasta, Vidusdaugavas mežniecības 186., 187., 188. un 189.kvartāli
18 Meža ceļa „Strautiņu ceļš” būvniecība 25.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres novads, Taurupes pagasts, Vidusdaugavas mežniecības 81., 82., 83. un 84.kvartāli
17 Meža ceļa „Kazupītes ceļš” būvniecība 25.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vaiņodes Bekons SIA
„Smaidas”, Vaiņodes pagasts, Liepājas rajons, LV 3473
16 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu šķirošanas ceha izveide 25.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Lembuži, īpašumu „Mārītes” un „Granti” teritorija
15 Jahtu piestātnes, administratīvās funkcijas un laivu noliktavas ēkas un ostas darbnīcas ēkas būvniecība 25.01.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas mežniecības meža 6., 7., 17., 31., 32. un 45.- 47. kvartāls
13 Meža ceļa „Ūziņu ceļš” būvniecība 20.01.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Būvinvestīciju aģentūra SIA
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Bērzu aleja 5F
12 Koģenerācijas stacijas būvniecība 20.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mazā Vaivaru iela 7, Garkalne, Garkalnes novads
11 Dzīvojamās mājas būvniecība. 20.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DB Projekts SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, Olaine, nekustamo īpašumu „Rutku Alpi”, „Puduri”, „Rīgas iela 17”, „Rīgas iela 19”, „Cīrulīšu mežs”, „Maiņas mežs”, „Fabrikas stūris”, „Vīleikas”, „Lielvaivadi”, „Ķiguļkalni” un „Vecais purvs” teritorija
10 Loģistikas centra dzelzceļa pievedceļa būvniecība 20.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VANGAŽU AVOTS, Pašvaldības SIA
9 Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Ogrē 20.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
GI Termināls LSEZ SIA
Ziemeļu iela 19c, Liepāja, LV-3405
8 Naftas produktu (minerāleļļas) pārkraušanas un uzglabāšanas bāzes rekonstrukcija 20.01.2011 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Kugrainis SIA
Olaines novads, Olaine, teritorija T.Zeiferta ielā 2
7 Siltumsūkņa ierīkošana 19.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Graanul Pellets SIA
Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, īpašuma „Cūksilu meža masīvs” teritorija
5 Koka granulu ražotnes būvniecība 12.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Garkalnes iela 1A
4 Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība. 11.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Saukas kūdra SIA
Madonas novads, Barkavas pagasts, derīgo izrakteņu atradnes „Saukas purvs (kūdras fonda Nr.3434)” teritorija
3 Kūdras ieguve 07.01.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Tildes SIA
Jūrmala, Gulbenes iela
2 Ielas rekonstrukcija 06.01.2011 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, atradne „Ēkaji”
1 Derīgo izrakteņu ieguve 05.01.2011 Vidzemes reģionālā vides pārvalde